ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜ. ΓΥΠΑΡΑΚΗΣ

ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ Πέθανε, εις ηλικία 78 χρόνων, την 31 – 12 – 76, έπειτα από ολιγόμηνη κατάκλιση, ο Γεώργιος Εμμ. Γυπαράκης, συνταξιούχος του ΤΕΒΕ. Κηδεύτηκε, την ημέρα της Πρωτοχρονιάς. Γόνος, διασταυρώσεως εκλεκτών οικογενειών – εκ μητρός ήτο Τσουδερός – γεννήθηκε κι έζησε μέχρι το 1950 περίπου, στο χωριό του Άγιος Βασίλειος. Συγκαταλεγόταν μεταξύ των 2 – 3 μεγαλοκτηματιών του χωριού. Ασχολείτο εις την επίβλεψη της καλλιέργειας των κτημάτων του. Στην υπηρεσία της γεωργίας διατηρούσε μονίμως ξένους. Ήτο προοδευτικώτατος. Διατήρησε … Συνέχεια

Ο στρατηγός Σ.ΚΑΦΦΑΤΟΣ

ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ Απεβίωσεν εις Χανιά την 29ην Δεκεμβρίου 1976 εις ηλικίαν 90 ετών και εκηδεύθη την επομένην εις την γενέτειράν του Ρέθυμνον εις τον τάφον των γονέων του ο ε.α. στρατηγός Σόλων Καφφάτος. Γόνος της μεγάλης και ιστορικής οικογενείας Καφφάτων, την οποίαν έφερεν από την Κωνσταντινούπολιν μεταξύ άλλων ένδεκα ο νικητής των Αράβων Σαρακηνών Νικηφόρος Φωκάς και περί το έτος 962 προς ανανέωσιν του εξαφανισθέντος Ελληνισμού εκ της σφαγής των κατακτητών. Επρόκειτο για τα λεγόμενα 12 αρχοντόπουλα τα οποία … Συνέχεια

Μάρκος Γιουμπάκης

  Τόσο νέος να μας φύγεις Μάρκο! Αδικία μεγάλη! Αδικία για τα παιδιά και την γυναίκα σου. Αδικία για το Ρέθεμνος. Αδικία και για τα γράμματα.Από πολύ νέος ασχολήθηκες μ’ αγάπη περίσσια και φροντίδα μεγάλη κι επιμέλεια πολλή με ό,τι αφορούσε τον Τόπο μας και με τα γράμματα. Πέρασες δίσεχτα χρόνια πολλά, μα με αγάπη και καρτερικότητα υπόμεινες και ξεπέρασες τις δυσκολίες. Κι ο λόγος ο καλός, το λεπτό και πηγαίο χιούμορ, δεν έλειψαν από τα χείλια σου. – Που … Συνέχεια

ΝΙΚ. Ζ. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΙΣ

Τα τρίχρονα του   Στις 29 τ’ Απρίλη, πριν από τρία χρόνια, άφηνε την υστερνή του πνοή, σε ηλικία 81 χρόνων, στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, η ζώσα ιστορία του τόπου: ο δικηγόρος Νικόλαος Ζ. Νικολακάκις. Υπήρξε φωτεινό μυαλό, με καθαρά χέρια: ο ιδανικός άντρας. Διέπρεψε σε όσα λειτουργήματα ανέλαβε. Πριν ξεκινήση για την επαγγελματική του σταδιοδρομία, έσπευσε να καταταχθή εθελοντής κατά τον πόλεμο του 1912, όπου και διακρίθηκε για την μέχρις αυτοθυσίας τόλμη του. Εν συνεχεία ακολούθησε τον διοικητικό κλάδο … Συνέχεια

ΙΩΣΗΦ Γ. ΓΕΝΕΡΑΛΗΣ

ΠΕΝΘΗ Η εύανδρος του Αμαρίου κώμη, το ιστορικόν Γερακάρι, απώλεσε την 5 ην τρέχοντος εν των επιλέκτων μελών της Πατριαρχικής οικογενειακής οικογένειας των Γενεράληδων και εκ των πρωτεργατών του κόμματος των φιλελευθέρων τον Ιωσήφ Γ. Γενεράλη γεννηθείς ούτος κατά την λήξη τις επαναστάσεως του’66. Ηκολούθησεν ως άλλος Φώτος Τζαβέλας τον πατέρα του Καπετάνιον του χωριού Γεωργάκην Γενεράλην εις την επανάστασιν του ’78 χωρίς να απολείψει εις καμίαν των μεταγενεστέρων. Μετα δε την απελευθέρωσιν της Κρήτης πεπροικισμένος με σπάνια χαρίσματα Αρετής, … Συνέχεια

ΜΙΝΩΣ ΕΜΜ. ΠΕΤΥΧΑΚΙΣ

  Τηλεγραφικώς μετεδόθη εις την πόλιν μας εχθές το λυπηρόν άγγελμα του θανάτου ενός εκ των μάλλον επιλέκτων τέκνων της, του Μίνωος Εμμαν. Πετυχάκι διαδραματίσαντος αξιόλογον και κοινωφελή ρόλον εν τη προσφάτω ιστορία τόσον και της ευρυτέρας αυτού Πατρίδος. Η σπάνια εντυμότης του χαρακτήρος, η μειλιχιότης και το αθόρυβον αυτού, ο υπέροχος πατριωτισμός και η μετριοφροσύνη και μετριοπάθεια, αρεταί τας οποίας εκέκτητο οεκλιπών ανεπτυγμένας εις ύψιστον βαθμόν, συνδυαζόμεναι προς την επιστημοσύνην του ανδρός, την ικανότητα εις δράσιν και την σταθερότητα … Συνέχεια

ΣΤΑ 40ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ ΚΟΡΩΝΑΚΗ

  Καθώς ένας ένας, οι παληοί Ρεθεμνιώτες μας αφήνουν αναρωτιέται κανείς, πόσο καιρό ακόμα το Ρέθεμνος θα αντέξη στο χωρίς ανανέωσι τούτο ρήμαγμα. Οι παηλιές ευγενικές φυσιογνωμίες των Ρεθεμνιωτών αραιώνουν και οι καινούργιες που παίρνουν τη θέση τους, παραδερμένοι από τα συνακόλουθα της κοσμπολίτικης ευημερίας, χάνουν σιγά – σιγά την αρχοντιά, την ευγένεια, την στοχαστικότητα και την αίσθηση της κοινότητας, τέτοιας όπως την απαθανάτισε ο Πρεβελάκης στο «Χρονικό μιας Πολιτείας». Είναι τούτο το γεγονός η αίσθησις πως ο τόπος μας … Συνέχεια

Βαρβάρα Γεωρ. Μαμαλάκη

  Πλήρης ημερών απεβίωσε και εκηδεύθη χθες εν μέσω ειλικρινών εκδηλώσεων πένθους της Κοινωνίας μας η σεβαστή δέσποινα Βαρβάρα Γεωργ. Μαμαλάκη, μία ακόμα αρχόντισσα του παλαιού Ρεθέμνου της ανεπανάληπτης εκείνης Γενεάς των Κρησσών Γυναικών. Σύζυγος του παλαιού μεγάλου εμπόρου και φλογερού Ρεθύμνου αειμνήστου Γεωργίου Μαμαλάκη, έζησε πλησίον του όλας τας ωραίας αλλά και τας δυσκόλους ημέρας αυτού του τόπου και εκόσμησε με την αρετήν, την ευγένειαν και την μόρφωσίν της την νοσταλγικήν εικόνα του παληού αρχοντικού Ρεθέμνου. Μήτηρ πολλών εκλεκτών … Συνέχεια

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΤΣΟΥΛΑΚΗΣ

ΠΕΝΘΗ Την π. Δευτέραν απέθανεν και εκηδεύθη την επομένην εις το χωρίον του Άγιος Γεώργιος Ρεθύμνης ο σεμνός και ενάρετος οικογενειάρχης Γεώργιος Ι. Κουτσουδάκης Κατά την κηδεία του η διδασκάλισσα κ. Αγάπη Γ. Βαρούχα εξεφώνησεν τον κατωτέρω επικήδειον λόγον: Μακαρία η οδός εν η πορεύης σήμερα αγαπητέ μας Γιωργάκη. Έφυγες από κοντά μας σιωπηλά κι αθόρυβα, όπως ήσουν πάντα σιωπηλός και γαλήνιος για να μεταβής στον αιώνιον χώρον τον οποίον τόσο χριστιανικά προετοιμασίες! Γιατί ολόκληρη η ζωή σου στον μάταιον … Συνέχεια

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ. ΠΑΤΤΑΚΟΣ

ΠΕΝΘΗ Την 6 ην Ιουνίου απεβίωσεν εις Χανιά όπου είχεν μεταβή προς επίσκεψιν των παιδιών του ένας καλός και αγαπητός Ρεθεμνιώτης: Ο Ιωάννης Εμμ. Παττακός. Η είδησις του θανάτου του ελύπησε βαθύτατα την κοινωνίαν του Ρεθύμνου, η οποία τον αγαπούσε και τον εκτιμούσε διά τας πολλάς αρετάς του. Πλήθος κόσμου με βαθείαν συγκίνησιν παρηκολούθησεν την κηδεία του, που έγινε την επομένην εις το Ρέθυμνο. Ο μεταστάς υπήρξεν καθ’ όλον αυτού τον βίον χρηστός οικογενειάρχη, ευσεβής χριστιανός και λαμπρός πατριώτης. Διεκρίνετο … Συνέχεια