Το 43ον

 

Προχθές βράδυ ήλθον τα στελέχη του 43ου Συντάγματος πρώην 7 Κρητών μετά 100 περίπου οπλιτών με επι κεφαλής των γενναίο του αξιωματικόν λοχαγόν Καλαμπαλίκην και με την σημαίαν του την οποίαν κατόρθωσε να διασώσει μεσα από την τελευταίαν Μικρασιατικήν Θύελλαν.  Το 43ο  είναι από τα συντάγματα εκείνα που δεν εγκατέλειψαν  το μέτωπον από το Μάιο του 1917.

Επολέμησε εις το Σκρα εις την Δοϊράνη εις το Σαλιχλή εις το Τσαου- τσιφλίκ κατά δε την εκστρατείαν της Άγκυρας, βαδίσαν δια μέσου της αλμύρα ερήμου  μεθ’ ολοκλήρου της ηρωικής Μεραρχίας Κρητών συνέβαλε εις τη μάχην του καλε – Κρόττο ήτις έσωσε ολόκληρον την Στρατιάν εκ βεβαίας καταστροφής.

Το Σύνταγμα ανασυγκροτούμενον πάλις από Κρητας εφέδρους και κληρωτούς θα μεταβή εκεί που η τιμή της κινδυνευούσης πατρίδος το καλεί.

ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ  1923

Αφήστε μια απάντηση