ΣΤΗΛΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

 

Η Ευδοξία Φιλιππίδου ζητεί την μητέρα της Δέσποινα και τη αδελφή της Ελένη Μπιτσαζή.

Η Ζωίτσα Μπατζή ζεητεί τον σύζυγον της Αντώνιον Μπατζή.

Η Μαρία Φιλιππίδου ζητεί τον αδελφόν της Ιωάννην ΦΙλιππίδην.

Η Δέσποινα Κασάμπογλου ζητεί τον σύζυγόν της Αχιλλέα την κόρην της Αναστασία, τον υιόν της Λάζαρον Κασάμπογλου.

Η κα Ουρανία Βας. Τσκουρλή ζητεί τον ανεψιόν της Χρίστο Ευστρ. Λαγκάδη.

Ο Ευάγγελος Αλμπάτης εκ Σμύρνης Συνοικία Αγ. Νικολάου αναζητεί την σύζυγόν του Αρχοντίαν μετα των 3 τέκνων των.

Γεώργιος Δαναλόπουλος εκ Σμύρνης Συνοικ. Αγ. Κωνσταντίνος ζητεί τον υιον του Αθανάσιον.

Οσοι ξέρουν τίποτε δια την τύχη των ν’απευθύνονται προς τη «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».

Εφημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»

2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1922

Αφήστε μια απάντηση