Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΜΦΙΕΣΜΕNΩΝ

 

Ένα χαριτωμένο Αποκριάτικο Ταμπλώ ήτο ο χορός των μεταμφιεσμένων
που εδόθη την τελευταία Κυριακή των Αποκρεω εις το κινηματοθέατρο
«Ιδαίον Αντρον».
Εις το χορευτικόν στερέωμα της βραδιάς έλαμπον τα ωραιότερα άστρα.
Κομψαί εμφανίσεις αντιπροσωπεύουσαι με πολλήν χάριν διαφόρους
εποχάς και διαφόρους τύπους επροκάλεσαν τον θαυμασμόν.
Διακρίναμεν τον κον και καν Μανιατάκη Νομοκτηνίατρου, τον κον και
την καν Ιω. Ζαχαρίου με αμφίεσιν Ρουμάνας, τον Γυμνασιάρχην κ. Μιχ.
Πρεβελάκιν μετα της δίδος Ελένης Μιχαήλ Πρεβελακη, τον κον και την
καν Λαμπάκη (Μάνον) τον Κον και την καν Γέροντα.
Από δε τας δεσποινίδας διεκρίναμεν την Δα Κορίναν Παπαμιχελάκη
(Αστροφώτιστον ουρανόν) τας Δας Μαρίαν και Ελένη Μοάτσου
(Κολομπίνα και Σουλτάναν) τας Δας Μαρίαν και Λουλού Σωτήραρχου
(Ταχυδρόμον του Ερωτος και καρδιάν) την Δα Α. Σιγανού (Φωτιά) την
Δα Δήμητραν Παπαδάκη (ανθοπώλιδα), την Δα Αμαλία Παπαδάκη
(κλόουν) και την Δα Ευαγγ. Δροσάκη (Αρλεκίνον).
Από δε τους κυρίους διεκρίναμεν τον κ. Θεμ. Βαλαρή (Ταυρομάχον) τον
κ. Φιλ. Γρηγοριάδην (Κοζάκον) τον κ. Αριστ. Παπαδάκην (Μαχαραγιάν)
τον κ. Σ. Πορτάλιου (με Κρητικήν Ενδυμασίαν) τους κ. κ. Ν. Φραγκάκιν Γ.
Παπαμιχελάκη και Γ. Μαρκάκιν (Απάχηδες) τον κ. Κ. Κορωνάκην
(Πιερότον).
Ο χορός παρετάθη μέχρι πρωινών ωρών.

ΕΝΑΣ
Εφημ. «Τύπος» 16/3/1932

Αφήστε μια απάντηση