ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΤΣΟΥΡΛΑΚΗΣ

 

 Παλαιός Εκπαιδευτικός ήτο υιός του Στυλ. Τσουρλάκη  προύχοντος και αγωνιστού των τελευταίων Κρητικών Επαναστάσεων. Απόγονος εκ μητρός του Ιωάννου Δρουλίσκου αρχηγού της Επαρχίας Ρεθύμνης κατά την Επανάστασιν του 21.  Εγεννήθη εις Μετόχια Φρατζεσκιανά κατά το 1880 κατά τα ταραχώδη επαναστατικά έτη, ανατραφείς εις περιβάλλον πατριωτικής και Χριστιανικής εξάρσεως υπήρξε πρωτοπόρος κάθε πατριωτικής εξορμήσεως. Κατά το 1901 πτυχιούχος του Διδασκαλείου Ηρακλείου διωρίσθη διδάσκαλος υπηρετήσας με ζήλον και αφοσίωσιν την παιδεία εις εποχήν που μετα  την απελευθέρωσιν εκ του Τουρκικού ζυγού η μορφωτική στάθμη στο Νησί μας ήτο στο πλέον χαμηλόν επίπεδον.

Από της Επαναστάσεως του Θερίσσου εκ των πρώτων οπαδών του Ελευθερίου Βενιζέλου παρέμεινε μέχρι τελευταίας στιγμής πιστός στρατιώτης Εκείνου και θερμός θιασώτης της μεγάλης ιδέας την οποίαν και υπηρέτησε με ασύγκριτον ζήλον.

Κατά το 1912 με την έκρηξιν του Βαλκανοτουρκικού πολέμου έσπευσε εθελοντής εις τη μεγάλην αυτή εθνικήν εξόρμησιν τραυματισθείς εις τον Λαχανά.

΄Εκτοτε συνεχίσας την διδασκαλικήν του σταδιοδρομία άφηκε εκεί όπου υπηρέτησε ζωντανά τα ίχνη εκ της εξωσχολικής πρωτοστατών πάντοτε του κάθε Έργου γενικωτέρου ενδιαφέροντος.

Με άψογον ήθος και χαρακτήρα αδαμάντινον  διετήρησε την προσωπικότητα ανωτέρου ανθρώπου –περιβαλλόμενος πανταχόθεν με αγάπη και εκτίμηση.

Εδημιούργησε μεγάλην  οικογένειαν και ως σύζυγος και πατέρας υπήρξε υποδειγματικός – Στοργικός κα τρυφερός όπως ήτο προς αυτήν κατηύθυνε την μόρφωσιν των παιδιών του και ηυτύχησε  όσο είναι ανθρωπίνως δυνατόν να τα ιδή διακρινόμενα εις τα γράμματα και τας Επιστήμας αποθανών εν μέσω των περιποιήσεων στοργικής συζύγου και αφοσιωμένων παίδων .

Ο Γράφων ευτυχήσας να μαθητεύσει κοντά του αποτίει  τον οφειλόμενον φόρον εκτιμήσεως και αγάπης εις την μνήμην του.

Ν.Γ.Π.

ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

26 ΙΟΥΛΙΟΥ 1964

Αφήστε μια απάντηση