Η πρώτη εκκλησία των Τεσσάρων Νεομαρτύρων στον Άη- Βασίλη.

Ζ. 

Το ένδοξο Μοναστήρι του Πρέβελη που πολύ εξοργίζει η σημερινή
εγκατάλειψίς του από την Εκκλησία και την Πολιτεία, πρωτοστάτησε και
σε τούτο το θέμα. Οι κάτοικοι του φτωχού ορεινού χωριού Άκτούντα,
είναι ένα από τα ψηλότερα της Κρήτης, δεν είχαν εκκλησία να τους
χωρεί. Κατάφυγαν στο Μοναστήρι και με τη μεσολάβησι του ονομαστού
«Γούμενου του 65» Αγαθάγγελου Παπαβασιλείου, που ήτο χωριανός των
και που τόσο σοφά διακυβέρνησε το Μοναστήρι στις πιο
δραστήριεςς΄’ολη την εποχή του περιστάσεις, πέτυχαν να καταβάλη
τούτο τα έξοδα και εκείνοι την προσωπική εργασία να κτισθή η
Εκκλησία. Ύστερ από απαίτησι του Μοναστηριού στη Διμάρτυρη
εκκλησία που θα χτιζόταν, το ένα κλίτος θα αφιερωνέτο στον
Ευαγγελισμό και το άλλο στους Τέσσερις Νεομάρτυρες των Μέλαμπων.
Η εκκλησία κτίστηκε και είναι ένα πολύ εντυπωσιακό έργο για την εποχή
του, στα 1877. Και σε όβγορη τοποθεσία τόσο που φαίνεται όλη η
Επαρχία τ’Άη -Βασίλη και δυτικά τα βουνά ως τη Μαλάξα και
Ανατολικά η έκτασις ως τα Αστερούσια όρη (Κόφινας) του
Μονοφατσίου. Μόνο η παραλία δεν φαίνεται!

Αφήστε μια απάντηση