Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΤΡΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΙΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ 100.000 ΔΡΧ. ΔΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗΝ

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
Την περασμένη εβδομάδα μια Ρεθεμνιώτισα 70 περίπου ετών
κινδύνευσε να γίνει βορά.. των ψύλλων . ανίκανη από γεράματα να
πάει στο σπίτι της που παρα τα χρόνια κρατούσε σε ζηλευτή
καθαριότητα. Η γυναίκα αυτή με έκδηλα τα συμπτώματα της
δηλητηρίασης μετεφέρθη εις οτ Κρατικό Νοσοκομείου χάρις εις την
μεσολάβησιν του Ιατρού κ. Τσουδερού, όπου νοσηλεύεται (15 τώρα
ημέρες). Το φιλόπτωχο Ταμείον εν τω μεταξύ απολύμανε το σπίτι αλλ’ η
άρρωστη είναι δύσκολο μάλλον να επανέλθει, διοτι δεν έχει κανένα
που να τη φροντίσει.
Το θλιβερόν τούτο γεγονός έκανε τους Ρεθεμνιώτες των οποίων τα
ονόματα θα δοθούν εν καιρώ εις τη δημοσιότητα να θέσουν εις την
διάθεση του φιλόπτωχου 80.000 δραχ. Δια την ίδρυσην του
Γηροκομείου.
Προστιθεμένων και των δωρεών εις μνήμη του αειμνήστου
Συμπολίτου Εμμ. Τσουδερού υπάρχουν ήδη εις τη διάθεση του
Φιλόπτωχου Ταμείου 100.000 δρχ. και πλέον προς τον σκοπόν τούτον.
Υπερέχει επίσης το υλικό (κλίναι και κλινοσκεπάσματα) υπό του Ελλ.
Ερυθρού Σταυρού.
Οι κ. Ιατροί εις τους οποίους απευθυνθεί ήδη το Φιλόπτωχον εδηλωσαν
ευχαρίστως ότι θα προσφέρουν προθύμως την ιατρική βοήθεια του
νοσοκομείου αμισθεί. Η περαιτέρω λειτουργία του Γηροκομείου είναι
απολύτως εξασφαλισμένη.
Κατόπιν όλων αυτών το φιλόπτωχον ταμείο Ρεθύμνης δι εγγράφου του
προς το Δημοτικόν Συμβούλιον Ρεθύμνης και τον κ. Δήμαρχον
παρακαλεί όωπςο παραχωρηθεί η Κλινιή Μαρούλη προς λειτουργία του
Γηροκομείου δια το οποίον άλλωστε ο αείμνηστος ιατρός
εκληροδότησεν αυτήν εις δήμον.
Το Δημοτικόν Συμβουλιο Ρεθύμνης και ο κ. Δήμαρχος είμεθα βεβαοιοι
ότι θ’ανταποκριθούν εις το υποβληθέν αίτημα του Φιλόπτωχου Ταμείου
όπερ αλλωστε αποτελεί καθολικόν αίτημα της πόλεως.

Μετά την ευμενή απόφαση του Δημ. Συμβουλίου συντάχθει η Ιδρυτική
πράξις υπο των Ιδρυτών του Γηροκομείου.
Οι δεσποινίδες του Φιλοπτώχου Ταμείου εδήλωσαν ότι είναι πρόθυμοι
να προσφέρουν τας υπηρεσίας των εις το Γηροκομείον. Η εκδοσις του
εγκριτικού Βας. Διατάγματος. Μετα τουτο η λειτουργία του
Γηροκομείου θα καταστεί δυνατή από 1 ης Μαρτιου.

ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 1946

Αφήστε μια απάντηση