Η ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

 

 

 

 

Ο Προσκοπισμός – οδηγισμός Ρεθύμνης έδωσεν προχθές – κάπως καθυστερημένα όμως – στο προαύλιο του Γυμνασίου μας τον επίσημον και πανυγηρικόνόρκον της αποστολής του.

Η τελετή έλαβε μέρος ενώπιων των επισήμων, του κλήρου, της Παιδείας, των δημοσίων πολιτικών και στρατιωτικών υπηρεσιών και των αντιπροσώπων της συμμάχου Αγγλίας.

Μετά μικρά λειτουργικήνεπίκλησιν του Θεοφιλεστάτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Αθανασίου υπηγορεύθηυπο του ίδιου η Προσκοπική τριπλή υπόσχεσις α) της λατρείας του Θεού β) της υπακοής στους Νόμους του Κράτους και των Προσκόπων και γ) της βοηθείας του πλησίον την οποίαν και επανέλαβαν αφοπλισμένοι και ασκεπείς με μια φωνή οι νεαροί και νεαραί δόκιμοι.

Μετά ταύτα ακολούθησεν σύντομος ομιλία του τοπικού εφόρου του σώματος κ. Α. Βιστάκη σχετικώς με τη βαθύτητα της υποσχέσεως. Έπειτα αι οδηγοί έψαλαν τον «ύμνον της ορκωμοσίας της Οδηγού» τον οποίον συνέθεσε ειδικώς προς τουτο παρακληθείς ο παλαιός πρόσκοπος κ. Δημ. Δαφέρμος ( καθηγητής). Κατόπιν οι πρόσκοποι και οδηγοί υπο την καθοδήγησιν των υπαρχηγευόντωνδίδος Ιωάννας Στραπατσάκι και κ. ΝικουΧριστουλάκηετραγούδησαν εναλλάξ διάφορα προσκοπικά τραγούδια που ενεθουσίασαν το φιλοπροσκοπον  κοινόν της πόλεως μας το οποίον περιέβαλεν δια της συρροής του το γεγονός με στοργήν που αρμόζει σε εκδηλώσεις σαν τον Προσκοπισμόν ο οποίος ενώ περιλαμβάνει στους διεθνείς κόλπους του ανθρώπους πάσης φυλής εθνικότητος θρησκείας και ιδεολογίας αποτελεί πάντοτε το ρώτον βήμα προς κάθε ειρηνική, φιλάνθρωπη, μεγαλόπνοη και φιλοπρόοδο κίνηση.

Την λήξιν της εορτής εσήμανε η παράδοσις εις τους επισήμους αναμνηστικού μανδηλακίου με το προσκοπικόντρίφυλλον.

Τέλος η μουσική του Δήμου η οποία επλαισίωνε την οληνεορτήνεπαιάνισεν τους Εθνικούς Ύμνους Ελλάδος και Αγγλίας και η ωραία τελετή που πρέπει ναμένει άσβεστη στις καρδιές των νεοφώτιστων προσκόπων έλαβε τέλος.

Ας ευχηθώμεν η υπόσχεσις που  τόσον πανηγυρικώς έδωσαν ενώπιων της κοινωνίας όχι μονο οι απλοί πρόσκοποιαλλά και τα διοικητικά στελέχη τους, να μη μείνη μόνο υπόσχεσις.

ΚΟΥΡΟΥΝΑ

Κρητική Επιθεώρηση

17 Μαίου 1945

Αφήστε μια απάντηση