Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΟΔΗΓΩΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ  ΒΗΜΑ  ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΤΡΙΤΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1954

 

 

 

Προχθές Κυριακήν 11πμ εν τη αιθούση του «Ρεξ» εγένετο η εορτή της ημέρας Σκέψεως του Σώματος Ελληνίδων Οδηγών οργανωθείσα τη αποφάσει του Τοπικού Συμβουλίου κατόπιν οδηγιών του Κέντρου υπο την επίβλεψιν της κυρίας Δανάης Φιλιώτη τοπικής Εφόρου και των κυριών Μαρίας Χομπίτη Προέδρου, Αριάδνης Α. Σφηνιά, Μαρίας Παπαϊωάννου, Δίδος Χατζιδάκη κλπ.

Προηγήθη ομιλία της Τοπικής Εφόρου κ. Δανάη Φιλιώτη, η οποία έθιξε το ζήτημα της διεθνούς αλληλεγγύης και αγάπης των όλων Λαών. Επηκολούθησεν η εκτέλεσις του προγράμματος μεταξύ του οποίου ήταν γραμμένο ειδικών δια την εορτήν υπο της κ. Δανάης Φιλιώτη, του οποίου το περιεχόμενον ανεφέρετο εις την υπο των οδηγών προσφερθείσαν και εξακολουθούσαν βοήθειαν προς του πληθυσμούς των σεισμόπληκτων Ιωνίων Νήσων, και εντ ω πνεύματι της αυτοδιαθέσεως των λαών και ενώ εξεφράζετο η ευχή όπως η γαλανόλευκος κυματίσει και επι της αδελφής Κύπρου και επί της Β. Ηπείρου.

Η Δις Μαίρη Προβιά απείγγειλε με όλην την τέχνην και συγκίνισην την προσευχή της Οδηγού.

Η Δις Ελένη Ιωσ. Χομπίτου ανέγνωσε με τον αρμόζοντα τόνον επιστολήν του Ιδρυτού του Οδηγισμού Μπ. Πάουελ και επηκολούθησε χαρακτηριστική της ζωής των οδηγών συγκέντρωσής με τα παιγνίδια των, την διδασκαλίων των τας πρωτοβουλίας των κ.λ.

Ακολούθως η μικρή δνις Αννα Φιλιώτη απήγγειλε με εξαιρετικήν τέχνην το «Δάσος» του Μαλακάση. Κατόπιν οι οδηγοί τραγούδησαν θαυμάσια οδηγικά τραγούδια με εκπληκτική αρμονίαν.  Η μικρά Δ/νις Ευα Αντ. Λίτινα, μαθήτρια – οδηγός απήγγειλε με αξαίρετον τέχνην το «τραγούδι των Βουνών» του Παλαμά.

Η εκλογή των δύο τούτων ποιητικών αριστουργημάτων οφείλεται εις το γεγονός ότι αι μετέσχουσαι της εορτής ομάδες φέρουν τα ονόματα «Ομάς του Δάσους» και η «ομάς του Βουνού».

Η λαμπρά ετούτη εορτή έλειξε με τον Εθνικόν Ύμνον.

Εις τον Τοπικόν Συμβούλιον Ρεθύμνης των Ελληνίδων οδηγών και ιδιαιτέρως εις την καθηγήτριαν κ. Δάνη Φιλιώτη –Σταυρουλάκη της οποία η κοινωνική και πνευματική δράσης έχει προκαλέσει την Γενική εκτίμησιν και συμπάθειαν είναι άξια θερμών συγχαρητηρίων, τόσον δια την όλην προσπάθειαν  προς την τέλεια οργάνωσιν του Σώματος Ελληνίδων Οδηγών εν τη πόλει μας, όσον και δια την προχθεσινήν οντως λαμπράν εορτήν.

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ

 

Εδημοσιεύθη προχθές εις το «Βήμα» περιγραφή της Εορτής της Σκέψεως του Τοπικού Παραρτηματος του Σώματος Ελληνίδων Οδηγών. Κατά την περιγραφήν, εν αγνοία της Διευθύνσεως της εφημερίδος, παρελείφθη να αναγραφεί ότι εις την λαμπράν επίτυχίαν της εορτής συνετέλεσαν η Γραμματεύς του Τοπικού Συμβουλίου κ. Ελένη Ιως. Μανουσέλη, οι σύμβουλοι κυρίαι Χατζηδάκη του Νομάρχου, Λίτινα Ψυχουντάκη, εις τας οποίας αξίζει δίκαιος έπαινος.

Παρελείφθη επίσης να αναγραφή ότι την επιστολήν του Μπέϊτεν Πάουελ Ιδρυτού του Προσκοπισμού ανέγωνσε με εξαιρτετική τέχνην απαγγελίας η Οδηγός Δνις Σαρρή.

Αφήστε μια απάντηση