ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΕΣ 23 και 24 ΜΑΙΟΥ 1941

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ Α’

Των εν Μυσσιρίοις Περιβολίων Ρεθύμνης εκτελεσθέντων υπό των Γερμανών την 23η και 24η Μαΐου 1941

 

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ   ΚΑΤΟΙΚΙΑ     ΤΡΟΠΟΣ ΘΑΝΑΤΩΣΕΩΣ     ΗΛΙΚΙΑ         ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

 1. Σιράγας Ιωάννης τον Νικ. Ρέθυμνο Ετυφεκίσθη   59      Βιβλιοχαρτοπώλης, Πράκτωρ Εφημερίδων Ελληνικού Τύπου
 2. Μπουμπουλάκης Αναξαγόρας Ρέθυμνο Ετυφεκίσθη   37      Εφ. Χωροφύλαξ
 3. Μπριλλάκης Εμμ. Αντ. Ρέθυμνο Ετυφεκίσθη   55      Έμπορος
 4. Βογιατζάκης Αντώνιος Εμμ. Ρέθυμνο Ετυφεκίσθη   70      Εργολάβος
 5. Καλομενόπουλος Χαριτ. Μιχ. Ρέθυμνο Ετυφεκίσθη   30      Υπ. Αιμ. Ταμείου
 6. Ηλιακάκης Μιχαήλ Δ. Ρέθυμνο Ετυφεκίσθη 47      Κουρεύς
 7. Τουρνάκης Ευάγγελος Ιωαν. Ρέθυμνο Ετυφεκίσθη   34      Τραπεζ. Υπαλ.
 8. Καλαϊτζιδάκης Νικόλαος ή Δερβίσης Ρέθυμνο Ετυφεκίσθη   60      Λεμβούχος
 9. Σαραντινάκης Αντώνιος Ρέθυμνο Ετυφεκίσθη 60      Ταχυδρόμος
 10. Γεωργατζιάν Αρτίν Οχάν Ρέθυμνο Ετυφεκίσθη   24      Οδοντοτεχνίτης
 11. Νταναδάκης Νικ. Εμμ. Περιβόλια Ετυφεκίσθη 60      Σιδηρουργός
 12. Σταράκης Νικ. Γεωργ. Περιβόλια Ετυφεκίσθη   23      Υδραυλικός
 13. Στεφανουδάκης Εμμ. Νικ. Περιβόλια Ετυφεκίσθη 63 Κρεοπώλης
 14. Κουμεντεδάκης Σπυρ. τον Ηλία Περιβόλια Ετυφεκίσθη   90      Σιδηρουργός
 15. Μιχελιδάκης Κων. του Νικ. Περιβόλια Ετυφεκίσθη   40      Γεωργός
 16. Χατζηδάκης Γεωργ. τον Ι. Περιβόλια Ετυφεκίσθη   56      Πλαν. Έμπορος
 17. Κατσαδωράκης Νικ. τον Α. Περιβόλια Ετυφεκίσθη   62      Κτίστης
 18. Πετρακάκης Δημ. Εμμ. Περιβόλια Ετυφεκίσθη 73      Εργατικός
 19. Πετρακάκης Γεωργ. του Δημ. Περιβόλια Ετυφεκίσθη 39      Επιπλοποιός
 20. Σαββάκης Γρηγόριος Περιβόλια Ετυφεκίσθη   70      Σιδηρουργός
 21. Τζεβράκης Ιωαν. του Δ. Περιβόλια Ετυφεκίσθη   41      Ιχθυοπώλης
 22. Μαριόλος Εμμ. Περιβόλια Ετυφεκίσθη   60      Αρτοποιός
 23. Μανουσάκης Ιωάννης τον Νικ. Περιβόλια Ετυφεκίσθη   38      Γεωργός
 24. Καστρινός Αντων. του Ι. Περιβόλια Ετυφεκίσθη   20      Ξυλουργός
 25. Καλαϊτζιδάκης Νικ. του Γεωργ. Περιβόλια Ετυφεκίσθη   28      Στρατιώτης
 26. Αναστασάκης Χαρ. του Εμμ. Περιβόλια Ετυφεκίσθη   30      Ιδιωτ. Υπάλληλος
 27. Κοντόπουλος Ιωάννης Περιβόλια Ετυφεκίσθη 70      Οινοπώλης
 28. Πολυχρονάκης Εμμ. του Ι. Περιβόλια Ετυφεκίσθη 44      Κτίστης
 29. Κουμιωτάκης Μάρκος του Εμμ. Περιβόλια Ετυφεκίσθη   17      Εργατικός
 30. Καλαϊτζιδάκης Χρήστος του Κ. Περιβόλια Ετυφεκίσθη   60      Παντοπώλης
 31. Κουμεντεδάκης Εμμ. του Π. Περιβόλια Ετυφεκίσθη   60      Σιδηρουργός
 32. Χανιωτάκης Αγγελής του Μ. Περιβόλια Ετυφεκίσθη   72      Κηπουρός
 33. Τζαγκαράκης Μιχαήλ Περιβόλια Ετυφεκίσθη   65      Κουρεύς
 34. Ψυχουντάκης Πέτρος του Γ. Περιβόλια Από βόμβες   60      Υποδηματοποιός
 35. Ψυχουντάκη Μαργαρώ Περιβόλια Από βόμβες   60      Οικιακά
 36. Ψυχουντάκη Παρασκευή Περιβόλια Από βόμβες   30      Οικιακά
 37. Καμπουράκη Μαρία του Εμμ. Περιβόλια Από βόμβες 28      Οικιακά
 38. Καμπουράκη νήπιον Περιβόλια Από βόμβες
 39. Σκαρβέλης Δημήτριος του Ι. Μυσσίρια Ετυφεκίσθη   23      Σμηνίτης
 40. Μιχαηλίδης Θεοχάρης του Ν. Μυσσίρια Ετυφεκίσθη 70      Γεωργός
 41. Μιχαηλίδης Κων/νος του Ο. Μυσσίρια Ετυφεκίσθη   38      Γεωργός
 42. Τζιώτης Εμμ. του Εμμ. Μυσσίρια Ετυφεκίσθη 38      Γεωργός
 43. Μουτάφης Γεώργιος του Β. Μυσσίρια Ετυφεκίσθη   60      Γεωργός
 44. Μουτάφης Νικόλαος του Ι. Μυσσίρια Ετυφεκίσθη   35      Γεωργός
 45. Σουσάρης Νικόλαος του Κ. Μυσσίρια Ετυφεκίσθη   57      Γεωργός
 46. Κόλλιας Γεώργιος Ν.Μ. Μυσσίρια Ετυφεκίσθη 38      Παντοπώλης
 47. Μπαλωματάς Παναγιώτης Χ. Μυσσίρια Ετυφεκίσθη   16      Γεωργός
 48. Λύκος Ευάγγελος Μυσσίρια Ετυφεκίσθη   50      Γεωργός
 49. Δρανδάκης Μιχαήλ Λ. Μυσσίρια Ετυφεκίσθη 17      Γεωργός
 50. Δούσμανης Ιωάννης Δ. Μυσσίρια Ετυφεκίσθη   45      Γεωργός
 51. Καραμανλής Αναστάσιος Π. Μυσσίρια Ετυφεκίσθη   21      Γεωργός
 52. Δροσάκης Δημ. του Β. Χαμαλεύρι Ετυφεκίσθη   25      Τραπεζ. Υπάλλ.
 53. Μοσχάκης Εμμ. του Ι. Τζανακιανά Ετυφεκίσθη 29      Υποδηματοποιός
 54. Παπαγιαννάκης Γεώργιος Ν. Ακτουντα Ετυφεκίσθη   26      Ανθ/λοχαγός
 55. Μανουράς Μιχαήλ Μ. Ανώγεια Ετυφεκίσθη   29      Λοχίας
 56. Πουπάκης Γεώργιος Ι. Περιβόλια Εκτελέστηκε  23      Υποδηματοποιός
 57. Καλογεράκης Νικόλαος Μιχ. Περιβόλια Εκτελέστηκε  28      Γεωργός
 58. Καλογεράκης Γεώργιος του Δ. Περιβόλια Ετυφεκίσθη 29      Στρατιώτης
 59. Καλογεράκης Ανδρέας του Δ. Περιβόλια Ετυφεκίσθη 26      Στρατιώτης
 60. Μαρούλης Μιλτιάδης του Ν. Μυσσίρια Ετυφεκίσθη   54      Γεωργός
 61. Χριστοφοράκης Ιωάννης Αγ. Ειρήνη Ετυφεκίσθη   23      Γεωργός
 62. Πετράκης Εμμ. του Ι. Σωματάς Ετυφεκίσθη   38      Γεωργός
 63. Μπαρμπούνης Εμμ. του Γ. Ασή Γωνιά Ετυφεκίσθη   40      Γεωργός
 64. Ντινιακός Ιωάννης Γ. Ρέθυμνο Ετυφεκίσθη   56      Γεωργός
 65. Καραμανώλης Παναγιώτης Ρέθυμνο Ετυφεκίσθη   30      Ιδιωτ. Υπάλ.
 66. Μουστάκας Αθανάσιος Ρέθυμνο Από σφαίρα 58      Γεωργός
 67. Δρανδάκη Παναγιώτα Λ. Μυσσίρια Ετυφεκίσθη   20      Οικιακά
 68. Δελή Κων/να Αριστ. Μυσσίρια Ετυφεκίσθη   50      Οικιακά
 69. Δελή Αναστασία τον Χρ. Μυσσίρια Ετυφεκίσθη   20      Οικιακά
 70. Παπαδοπούλου Αγγελική Μυσσίρια Ετυφεκίσθη   28      Οικιακά
 71. Δούσμανη Δέσποινα Αν. Μυσσίρια Ετυφεκίσθη   70      Οικιακά
 72. Μελισσουργού Αναστασία Μυσσίρια Ετυφεκίσθη   60      Οικιακά
 73. Μπαραδάκη Ευτυχία Περιβόλια Ετυφεκίσθη   53      Οικιακά
 74. Φράγκου Χρυσή του Δημ. Μυσσίρια Ετυφεκίσθη   95      Οικιακά
 75. Ντινιακού Λασκαρίνα Καστελλάκια Ετυφεκίσθη   65      Οικιακά
 76. Βαρδάκη Αγγελική Καστελλάκια Ετυφεκίσθη   53      Οικιακά
 77. Κατσούγκρη Μαρία Χήρα Περιβόλια Ετυφεκίσθη   90      Οικιακά
 78. Κουμεντεδάκη Ζαχαρένια Περιβόλια Ετυφεκίσθη   85      Οικιακά
 79. Δασκαλάκη Ευαγγελία Κ. Περιβόλια Από σφαίρες 60      Οικιακά και Μαμή
 80. Κατσάνη Δέσποινα Α. Καστελλάκια Ετυφεκίσθη   56      Οικιακά
 81. Καλιούρη Σοφία Νικ. Πλατανιά 59      Οικιακά
 82. Καργάκη Περσεφώνη Ρέθυμνο Ετυφεκίσθη   45      Οικιακά
 83. Παράσχος Πέτρος Μυσσίρια Ετυφεκίσθη   75      Γεωργός
 84. Παράσχου Άννα Μυσσίρια Ετυφεκίσθη 70      Οικιακά
 85. Κατσούλη Μαρία Μυσσίρια Ετυφεκίσθη   81      Οικιακά

 

Κύρια πηγή πληροφοριών οι ονομαστικοί πίνακες φονευθέντων τον Δήμου Ρεθύμνης με ημερομηνίες – χρονολογίες 1ος πίνακας Ρέθυμνο τη – 1947 2ος πίνακας Ρέθυμνο τη 20 Ιουνίου 196

Αφήστε μια απάντηση