ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΜΜΕΝΑ ΧΩΡΙΑ

Μια επιστολή ιδιαίτερης ιστορικής σημασίας

Φίλε κε Διευθυντά
Σχετικά με τη δημοσιογραφική έρευνα της έγκριτης εφημερίδας μας
γύρω από τα ζητήματα των καμένων χωριών επιτρέψτε και σε μένα να
ασχοληθώ, φέρνοντας στη δημοσιότητα της ευγενή προσπάθεια του
Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού για την περίθαλψη των παιδιών των
κατεστραμμένων εκ της Γερμανικής βαρβαρότητας χωριών της επαρχίας
Αμαρίου, γιατι κι εγώ κατεστραμμένος από την αρχή της εισβολής του
απαίσιο κατακτητή στα Χανιά, παρέμεινα και πέρασα τα τρία χρόνια της
σκλαβιάς, σαν εξόριστος, στη φιλόξενη επαρχία του ηρωικού Αμαρίου
και παρακολούθησα από κοντά το ξέσπασμα της γερμανικής
βαρβαρότητας στα όμορφα χωριά του.
Αισθανόμενος τον πόνο των κατεστραμμένων, των οποίων τα δεινά
παρακολούθησα με ψυχική θλίψη, επιθυμώ να συμβάλλω στη
δημοσιογραφική σας έρευνα με το σκοπό να υποκινηθεί το ενδιαφέρον
των αρμοδίων για το φλέγον αυτό κοινωνό πρόβλημα, του οποίου η
καθυστέρηση της λύσης του, συνεχίζει την αθλιότητα και την τραγική
θέση τρων δύστυχων θυμάτων της θηριωδίας του κατακτητή.
Δεν είναι μόνο ο άδικος σκοτωμός των παληκαριών των πυρολυθέντων
χωριών, που δημιούργησε τη θλίψη στις απαρηγόρητες χήρες, στα
ορφανά των τραγικών θυμάτων, αλλα ακόμη περισσότερη
επιδεινώνεται η θλίψη αυτή η τραγική θέση των δύστυχων αυτών
ανθρώπων , που έχασαν τους προστάτες τους, τα σπίτια τους, τα
πράγματά τους, κι έμειναν τα παιδιά τους απροστάτευτα, χωρίς
σχολείο, χωρίς εκκλησία, χωρίς τροφή και ενδυμασία, στα πρόθυρα του
Χειμώνα και χωρίς καμιά παρηγοριά και ελπίδα για την σύντομη
αποκατάστασή τους και προστασία τους.
Αυτήν την τραγική κατάσταση έθεσε υπόψη του Διεθνούς Ερυθρού
Σταυρού ο φιλάνθρωπος Ιατρός της επαρχίας κ. Ι. Σταυρουλάκης, χάρη
στις ενέργειές του οποίου ιδρύθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο υπό
της υπηρεσίας των ουδέτερων προσώπων του Διεθνούς Ερυθρού
Σταυρού, στους Ασωμάτους η Παιδική Στέγη, με σκοπό την

συγκέντρωση των παιδιών των κατεστραμμένων χωριών της επαρχίας
Αμαρίου, για να τους εξασφαλίσει μόνιμη παραμονή, ιατρική
παρακολούθηση, καλή διατροφή , ψυχαγωγία, και σχολική εκπαίδευση.
Είναι η μόνη πραγματική ανακούφιση, που δόθηκε μέχρι σήμερα στους
δυστυχείς διασωθέντες, από την τραγική καταστροφή, γιατί η
προστασία των παιδιών του που γίνεται μέσα σ’ αυτό το Ίδρυμα,
μετρίασε αρκετά τον πόνο και τη στέρηση των κατοίκων των καμένων
χωριών.
Γιαυτό νομίζω πως αξίζει να έρθει στη δημοσιότητα η φιλάνθρωπη
δράση του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, ο οποίος εκτός από τα άλλα
βοηθήματα που έδωσε σε τρόφιμα και είδη ρουχισμού στις οικογένειες
των Καμμένων χωριών , ίδρυσε στους Ασωμάτους, Παιδική Στέγη, η
οποία παρ’ όλες τις δυσκολίες και τις ελλείψεις που υπερέβαινα τις
δυνατότητες της δράσης του ΔΕΣ, για την αντιμετώπισή τους, σήμερα
λειτουργεί ως πλήρες Ίδρυμα, που περιλαμβάνει 150 παιδιά των
καμένων χωριών, τα οποία βρίσκουν σε αυτό την καλή διατροφή, τον
ρουχισμό τους, τη διαπαιδαγώγηση και την ψυχαγωγία τους. Είναι ένα
έργο υψίστης φιλανθρωπίας, που τιμά τους ενεργήσαντες, για την
ίδρυση και συντήρησή του, τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό.
Για το ίδρυμα αυτό θα χρειαζόταν να γίνει ιδιαίτερη δημοσιογραφική
έρευνα, για τον τρόπο της ίδρυσης και της λειτουργίας του και τις
ανάγκες του γιατί όταν ενισχυθεί κατάλληλα θα μπορέσει να περιλάβει
όλα τα παιδιά των καμένων χωριών για να μη μείνει κανένα παιδί χωρίς
προστασία από τους κινδύνους της κακής διατροφής και τη συντήρησης
του, της διαπαιδαγώγησης που είναι τα σοβαρότερα ζητήματα της
περίθαλψης και της αποκατάστασης των πολεμοπαθών.
Είναι ανάγκη να τονισθεί σπουδαιότητα του ζητήματος αυτού του
οποίου πρέπει να εξεταστεί σοβαρότερα, ώστε μαζί με την
αποκατάσταση της στέγης και την αποζημίωση των παθόντων, να
εξασφαλιστεί και η διάσωση των παιδιών τόσο από άποψη ηθική, τα
οποία στο μέλλον θα αποτελέσουν τη νέα κοινωνία, που θα
αναβλαστήσει στους τόπους εκείνους, όπου η βαρβαρότητα, και η
μανία του κατακτητή, παρουσίασε πρωτοφανή δράση στην ιστορία της
ανθρωπότητας .

Τέτοιου είδους σοβαρά προβλήματα απαιτούν ευρεία δημοσιογραφική
έρευνα και συνεχή ανακίνηση από ανθρώπους με υγιείς φιλανθρωπικές
αρχές.

Υμέτερος
Λ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Δ/ντης της Παιδικής Στέγης Ασωμάτων.

Εφημ: «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ»
19/6/1945

Αφήστε μια απάντηση