Βιβλιογραφία 1866-2016 για την Ολοκαύτωση του Αρκαδίου

Μιχάλης Παπαδάκης (Δάνδολος). Μια πρώτη καταγραφή

Μιχάλης Παπαδάκης (Δάνδολος)

Βιβλιογραφία 1866-2016

για την Ολοκαύτωση του Αρκαδίου

Μια πρώτη καταγραφή

Ρέθυμνο, Νοέμβριος 2016

 

Το βιβλιαράκι αυτό

βγήκε από τη Δανδόλειο Βιβλιοθήκη, χειροποίητο

σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων

με την επέτειο των 150 χρόνων

από το Ολοκαύτωμα του Αρκαδίου,

και θα δοθεί επιλεκτικά

σε πρόσωπα της κοινωνίας μας.

Βιβλιογραφία.

Γ.Π.Εκκεκάκης, Τα Κρητικά βιβλία, τ. Α΄, Ρέθυμνο 1991.

Γ.Π.Εκκεκάκης, Τα Κρητικά βιβλία, τ. Β΄, Ρέθυμνο 1990.

Γ.Π.Εκκεκάκης, Τα Κρητικά βιβλία, τ. Γ΄, Ρέθυμνο 2001.

Γ.Π.Εκκεκάκης, Οι πρώτες προσθήκες στα “Κρητικά βιβλία 1864-1913”, ανάτυπο από τα ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, Ρέθυμνο 1990.

ΔΑΝΔΟΛΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.

ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ.

ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ.

Συντομογραφίες.

ΒΑΠΘ = Βιβλιοθήκη Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

ΒΓΠΕ = Βιβλιοθήκη Γιώργου Π. Εκκεκάκη.

ΒΘΣ = Βιβλιοθήκη Θεολογικής Σχολής.

ΒΙΚΕΛΑΙΑ = Βικελαία Βιβλιοθήκη Ηρακλείου.

ΒΠΚ = Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης.

ΒΤΒ = Βιβλιοθήκη της Βουλής.

ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ = Γεννάδιος Βιβλιοθήκη.

ΔΑΝΔΟΛΕΙΟΣ = Δανδόλειος Βιβλιοθήκη.

ΔΒΧ = Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων.

ΔΚΒΡ = Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου.

ΔΒΧ = Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων.

ΕΒΕ = Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδας.

Ι.Α.Κ. = Ιστορικό Αρχείο Κρήτης.

Η βιβλιοπαραγωγή για την Ολοκαύτωση του Αρκαδίου.

Σε μια προσπάθειά μου να συμβάλω στην επέτειο των 150 χρόνων από την Ολοκαύτωση του Αρκαδίου, έκανα μια πρώτη καταγραφή, από την προσωπική μου βιβλιοθήκη, καθώς και πολλών άλλων μέσω ίντερνετ, η οποία απέδωσε τελικά 109 βιβλία σχετικά με το θέμα. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να εντοπίσω κάποιες ενδιάμεσες επανεκδόσεις βιβλίων, που φαίνεται ότι έγιναν, ορισμένα από τα οποία επανεκδίδονται μέχρι τις ημέρες μας.

Ο συνολικός αριθμός φυσικά των εκδοθέντων βιβλίων, όπως διαφαίνεται, ξεπερνά τα 110

Από αυτά περίπου τα μισά έχουν γράψει Ρεθεμνιώτες συγγραφείς.

Χαρακτηριστικό είναι ότι τον ίδιο χρόνο (1866), που έγινε το Ολοκαύτωμα πρόλαβαν και βγήκαν 3 βιβλία και τον επόμενο 7. Στην 100ετία βγήκαν επίσης 7 βιβλία και φέτος στην 150ετία 8.

Πρώτο βιβλίο, που βγήκε το 1866, δεν μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε πιο είναι από τα 3 που εκδόθηκαν τότε. Πιθανολογώ ότι αυτό πρέπει να ήταν το βιβλίο, Οι μάρτυρες του Αρκαδίου, του Τιμολέοντα Αμπελά,  που μέχρι την επόμενη χρονιά είχε φτάσει στις 4 επανεκδόσεις.

Τις περισσότερες επανεκδόσεις έχουν τα βιβλία : Προβατάκης Θεοχάρης Μιχ., Ιερά Μονή Αρκαδίου, 6.

Πρεβελάκης Παντελής, Το ηφαίστειο5.

Αμπελάς Τιμολέων, Οι μάρτυρες του Αρκαδίου4.

 

01.Αμπελάς Τιμολέων Δ.

Οι Μάρτυρες του Αρκαδίου  (1866).

Δράμα εις πράξεις τρεις.

Δημοσιευθέν το πρώτον εν τη εφημερίδι “Η Πατρίς”.

Εν Ερμουπόλει  1866.

Τυπογραφείο: ΠΑΤΡΙΣ.

Σχ. 8ο, σελ. 33+1χ.α.

Β/Θ: Δ.Β.Χ.

02.Άννινος Επαμεινώνδας Γ.

Η πτώσις του Αρκαδίου.

Μονογραφία.

Εν Κεφαλληνία, χ.ε., 1866.

Τυπογραφείο: Η ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ.

Σχ.8ο, σελ. 4χ.α.+σελ.8.

Β/Θ: ΔΒΧ.

03.Μαύρος Ιωσήφ.

Λόγος καταλλήλως εκφωνηθείς μεν υπό…Ιωσήφ Μαύρου…την 4 Δεκεμβρίου 1866…κατά την τελετήν του μνημοσύνου…υπέρ μακαρίας μνήμης…των όσοι εν τη εν Κρήτη ιερά μονή Αρκαδίου και εν απάση τη Νήσω Κρήτη…αγωνιζόμενοι…ακούσια ιερά ολοκαυτώματα προσήνεγκον και προσφέρουσιν…

χ.τ.ε., 1866.

Τυπογραφείο : ;

Σχ.8ο, σελ. 16.

Β/Θ :ΕΛΙΑ302. (Γ.Π.Ε. Α9).

04.Αδαμόπουλος Γεώργιος Α.

Το Αρκάδιον ή αι σφαγαί εν Κρήτη.

Δράμα εις πράξεις πέντε.

Εν Πάτραις 1867.

Τυπογραφείο : Χριστοδούλου Ευστάθιος Π.

Σχ. 8ο, σελ. 82.

Β/Θ : Καραβίας Νότης Διον., (Γ.Π.Ε. Β58).

05.Αθανασιάδης Ευστάθιος.

Λόγος εκφωνηθείς τη 18 Ιουλίου εν τω Ιερώ Ναώ του Αγίου Νικολάου.

Κατά τα μνημόσυνα του αοιδίμου Αδαμαντίου Μ. Πετρίτση και των συν αυτώ εν τη Ιερά Μονή του Αρκαδίου ενδόξως υπέρ πίστεως και Πατρίδος πεσόντων.

Εν Ερμπουπόλει 1867.

Τυπογραφείο: Μ. Π. Περίδου.

Σχ. 8ο, σελ. 16.

ΣΠΑΧΗΣ 66. (Γ.Π.Ε. Β44).

06.Αμπελάς Τιμολέων Δ.

Οι μάρτυρες του Αρκαδίου.

Δράμα εις πέντε πράξεις. Μετά τοπογραφικών και ιστορικών σημειώσεων.

Διδαχθέν το πρώτον από σκηνής κατά τον Ιανουάριον 1867.

Εν Σύρω, 1867.

Τυπογραφείο: ΠΑΤΡΙΣ.

Σχ. 8ο, σελ. στ΄+ 91 – Και εν Αθήναις (;), 1867.

Β/Θ : ΔΒΧ

Έκδοση τετάρτη επηυξημένη.

07.Πανταλέων Ν. , δικηγόρος.

Λόγος εκφωνηθείς υπό Ν. Πανταλέοντος δικηγόρου εν τω ναώ της Μητροπόλεως Αθηνών, την 12 Φεβρ. 1867 καθ’ ην ετελέσθη το μνημόσυνον του Ιωάννου Δημακοπούλου πεσόντος εν Αρκαδίω της Κρήτης την 11ην Νοεμβρίου 1866.

Εν Αθήναις 1867.

Τυπογραφείο: Νικόλαου Ρουσ(σ)οπούλου (= Αθήναι).

Σχ.8ο, σελ. 8.

Β/Θ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ.

08.Πετροκόπης Αθανάσιος Π.

Λόγος εκφωνηθείς “υπό Αθανασίου Π. Πετροκόπη” τη 22αν Ιανουαρίου 1867 εν τω ναώ του Αγ. Δημητρίου της Τριπόλεως, εις τα μνημόσυνα των εν τη Ιερά Μονή του Αρκαδίου της Κρήτης ηρωϊκώς ολοκαυτωθέντων υπέρ πίστεως και πατρίδος την ενάτην Νοεμβρίου 1866, τελεσθέντα δαπάνη του εν Τριπόλει Δικηγορικού Συλλόγου.

Εν Τρπόλει; 1867,

Τυπογραφείο:;

Σχ. 8ο, σελ. 12.

ΣΠΑΧΗΣ 77. (Γ.Π.Ε. Β45).

09.Τομψών Σ.Σ.

 Ύμνος εις τον εν Κρήτη αγωνιζόμενον Η.

Γαλάζιον 1867.

Τυπογραφείο : ;

Σχ. (8ο;), σελ. ;

Β/Θ :ΕΛΙΑ 562. (Γ.Π.Ε. Α13).

10.Έσσλιν Κωνσταντίνος (Hoesslin C.).

Das Kloster Arkadi.

Ποίημα.

Athen 1868.

Έκδοση : Verfassers.

Σχ.16ο, σελ. 88.

Β/Θ : Β.Π.Κ, (Βιβλιοθήκη Μανούσακα Μανούσου).

11.Φραγκούδης Επαμεινώνδας Ι.

Λόγος εις το ιερόν και δημοτελές μνημόσυνον των εν Κρήτη υπέρ Πίστεως και Πατρίδος πεσόντων.

Εκφωνηθείς υπό Επαμ. Ι. Φραγκούδη, τη ΚΖ΄ Νοεμβρίου 1866, εν Βουκουρεστίοις.

Εν Βουκουρεστίοις 1867.

Τυπογραφείο της Κυβερνήσεως.

Σχ. 8ο, σελ. 32.

ΣΠΑΧΗΣ, 78 (Ελληνικά και Ρουμανικά). (Γ.Π.Ε. Β42).

Υποθέτω ότι ο λόγος αυτός αναφέρεται και στους νεκρούς του Αρκαδίου καθότι ήταν πρόσφατο το γεγονός του ολοκαυτώματος.

12.Ανδρικόπουλος Γεώργιος.

Υπαλλήλου πάρεργα. Μπουμπουλίνα  ή (Η άλωσις της Τριπολιτσάς), Αρκάδιον ή (αι εν Κρήτη σφαγαί).

Δράματα. Έκδοσις Δευτέρα.

Εν Αθήναις 1884.

Τυπογραφείο : Αττικό Μουσείο.

Σχ. 8ο, σελ. ιστ΄+ 158.

Β/Θ : ΙΑΚ.  (Γ.Π.Ε. Β301).

13.Αντωνιάδης Αντώνιος Ι.

Μήτρος Μπασδέκης : ο καπετάνιος της Ζαγοράς : τραγωδία, και ; Η ξιππασμένη : κωμωδία, και ; Το Αρκάδι : ποίημα λυρικόν.

Ποίηση.

Εν Αθήναις 1884.

Εκ του τυπογραφείου : Κ Αντωνιάδου.

Σχ. 8ο , σελ. ;

Β/Θ : ΑΠΘ.

Κονδυλάκης Ιωάννης.

Διηγήματα: Η Κρήσσα ορφανή. Ο αδερφοδιώχτης. Το βοσκόπουλο του “Ψηλορείτη”.

Διηγήματα.

Εν Αθήναις 1884.

Εκ του τυπογραφείου : ΦΕΞΗ.

Σχ. ;, σελ. ;

Β/Θ : ΙΑΚ.

(Το διήγημα Η Κρήσσα ορφανή, έχει υπότιτλο, Το εν Αρκαδίω ιερόν δράμα).

14.Νοννότ Ερνέστος.

Οι Μάρτυρες της Μονής του Αρκαδίου.

Δράμα εις πράξεις τέσσερας.

Ερμούπολη, 1890.

Έκδοση : χ.ε.

Σχ.8ο, σελ. 344.

Β/Θ : Δ.Β.Χ.

15.Σαρίπολος Νικόλαος.

Τα μετά θάνατον.

Ποιήματα, Εκφωνηθέντες λόγοι.

Αθήνησι 1890.

Εκδότης: Παπαγεωργίου Αλέξανδρος.

Σχ. 8ο, σελ. 597-604.

Β/Θ : ΔΑΝΔΟΛΕΙΟΣ.

Στις συγκεκριμένες σελίδες περιέχεται η ομιλία του, για το Ολοκαύτωμα του Αρκαδίου,  που έγινε στο Μητροπολιτικό Ναό των Αθηνών, στις 18 Δεκεμβρίου 1866,  μετά από επιστολή, στις 13 Δεκεμβρίου 1866, του Μητροπολίτη Αθηνών Θεόφιλου.

16.Βήχος Ιωάννης Μ.

Η Ολοκαύτωσις του Αρκαδίου.

Ποίημα.

Εν Χανίοις 1903.

Έκδοση : Φιλολογικός Σύλλογος ο “ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ”.

Τυπογραφείο : “Η ΠΡΟΟΔΟΣ”  Ε.Δ.Φραντζεσκάκη.

Σχ. 16ο, σελ. 16.

Β/Θ : ΔΒΧ.

17.Κονδυλάκης Ιωάννης Δ.

Η ολοκαύτωσις του Αρκαδίου.

Εν Αθήναις 1904.

Έκδοση : ΦΕΞΗΣ Δ.

Σχ. 8ο, σελ.30

Β/Θ : ΕΒΕ και ΕΛΙΑ.

18.Μαραγκουδάκης Διονύσιος, Αρχιμανδρίτης.

Λόγος Επιμνημόσυνος εις τους εν τη Ιερά Μονή Αρκαδίου πεσόντας .

Τη 8 Νοεμβρίου 1911 εν τω Καθεδρικώ Ναώ των εισοδίων.

Εν Ρεθύμνη 1911.

Έκδοση: Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Ρεθύμνης.

Τυπογραφείο : Καλαϊζάκης Στυλιανός.

Σχ. 16ο, σελ. 1φ+9+εξώφυλλα.

Β/Θ : ΙΑΚ. (Γ.Π.Ε. Β1372).

19.Τσιχλάκης Τ.Μ.

Τα φλογισμένα ράσα του Αρκαδίου.

Δράμα ιστορικόν εις πράξεις τρεις.

Διδαχθέν εις το θέατρον “ΠΡΙΤΑΝΙΑ” υπό των τελειοφοίτων της Αμπετείου Σχολής, τπέρ των σεισμοπαθών της Κορίνθου.

Κάϊρον 1928.

Έκδοση : χ.ε.

Σχ. 16ο, σελ. 60.

Β/Θ : ΒΓΠΕ (Γ.Π.Ε. Γ221).

20.Φρέρης Βελισσάριος.

Μπροστά στο θάνατο.

Μονόπρακτο δράμα σε δύο εικόνες από την ολοκαύτωση του Αρκαδίου.

Εν Αθήναις 1931.

Τυπογραφείο : Δημητράκου.

Σχ. 16ο, σελ.46.

Β/Θ : ΔΑΝΔΟΛΕΙΟΣ.

21.Αργυρόπουλος Π. Αριστ.  Συγγραφέως του Εθνικού “Πανθέου” των εν πολέμοις πεσόντων αφανών ηρώων.

Εκ της Κρητικής Εποποιίας: Το ολοκαύτωμα της Μονής του Αρκαδίου.

Ιστορία : Προς εθνικήν κατήχησιν.

Αθήναι 1933.

Τυπογραφείο : Κασίμης Γεώργιος & Σία.

Σχ. 16ο, σελ. 80 με εικόνες.

Β/Θ : ΒΓΠΕ (Γ.Π.Ε. Γ334).

22.Παπαντωνάκης Γεώργιος, πολιτευτής, Πρόεδρος της Ενώσεως Κρητών.

Η Ολοκαύτωσις του Αρκαδίου και ο Αγών του 1866.

Διάλεξις γενομένη εν τη Λέσχη της Ενώσεως Κρητών την 11ην Νοεμβρίου 1934.

Εν Αθήναις 1934.

Τυπογραφείο: Βιτσικουνάκης Αλέξανδρος.

Σχ. 8ο, σελ. 20.

Β/Θ : ΣΠΑΧΗΣ 306, (Γ.Π.Ε.  Γ382).

23.Ηλιακάκης Παντελής , διδάσκαλος.

Η φλόγα του Αρκαδιού.

Δράμα εις πέντε πράξεις απ’ την κρητική εποποιία του 1866.

Αναπαράστασις ηρωϊκών σκηνών παρεστάθη τρις εις Πηγήν Ρεθύμνης υπό ερασιτεχνών διδασκάλων του Δήμου Αρκαδίου.

Ρέθυμνον 1937.

Τυπογραφείο : ΓΕΩΡΒΑΣΑΚΗΣ.

Σχ. 16ο, σελ. 62+1φ με εικόνες.

Β/Θ: ΔΑΝΔΟΛΕΙΟΣ.

24.Σκλομπόνης (Σκλομπονάκης) Στυλιανός.

Η άφιξις του Βασιλέως και τ’ Αρκάδι.

Ποίημα.

Εν Ρεθύμνη 1937.

Έκδοση : χ.ε.

Σχ. 16ο, σελ. 4χ.α.

Β/Θ : ΔΑΝΔΟΛΕΙΟΣ.

Καταγόταν από το Γεράνι Ρεθύμνου.

25.Βενέρης Τιμόθεος, Μητροπολίτης Κρήτης.

Το Αρκάδι διά των αιώνων.

Αθήνα 1938.

Έκδοση : ΠΥΡΣΟΣ.

Σχ. 8ο, σελ. 495.

Β/Θ : ΔΑΝΔΟΛΕΙΟΣ.

26.Μέγας Γεώργιος Αν.

Το Αρκάδι εις την δημώδη ποίησιν.

Αθήνα 1939.

Έκδοση : ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ.

Σχ. 8ο, σελ.448-449.

Β/Θ : ΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ.

Ανάτυπο από την Επετηρίδα της Εταιρείας Κρητικών Σπουδών.

27.Παπαδάκης Ν.Γ.

Τι είναι δι’ ημάς το Αρκάδι.

Λόγος.

Εν Αθήναις 1940.

Έκδοση : ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ.

Σχ. 16ο, σελ. 433-447.

Β/Θ : ΔΚΒΡ.

Ανάτυπο από τον τ.Γ΄ της Επετηρίδας Εταιρείας Κρητικών Σπουδών.

Ο λόγος αυτός έγινε στη Θεσσαλονίκη το 1938.

28.Βελουδάκης Ευάγγελος.

Τ’ ολοκαύτωμα του Αρκαδίου.

Κάϊρο 1941.

Έκδοση :  χ.ε.

Σχ.: ;, σελ. ;

Β/Θ : ΑΠΘ.

  1. ;

Συγκέντρωσις διοργανωθείσα υπό της Αδελφότητος των εν Αλεξανδρεία Κρητών: Η επέτειος του ολοκαυτώματος της Μονής Αρκαδίου.

Αλεξάνδρεια 1941.

Έκδοση : Καρ. Άντονυ.

Έκδοση : χ.ε.

Σχ. 8ο, σελ. 8.

Β/Θ : ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ σ.184 (ΓΠΕ Γ544).

30.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ.

Α΄. Το “ΟΧΙ” των Ελλήνων. Β΄. Αρκάδι-Κρήτη.

Ιστορία.

Αθήναι (1950;).

Έκδοση : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ.

Τυπογραφείο : ΦΑΡΟΣ.

Σχ. 8ο, σελ. 668-704.

Β/Θ : ΔΑΝΔΟΛΕΙΟΣ.

Ανάτυπο από το τ.66/1950 του περιοδικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ. Είναι το 67 από τα ανατυπωθέντα.

31.Καζαντζάκη Γαλάτεια.

Μια μικρή ηρωίδα.

Ιστορικό μυθιστόρημα.

Αθήναι 1951.

Έκδοση : ΑΛΙΚΙΩΤΗΣ Ν. & Υιός.

Σχ.16ο, σελ. 92.

Β/Θ : ΔΚΒΡ.

32.Σακελλαριάδης Χ.Γ.

Το Αρκάδι στην ποίησή μας.

Αθήνα 1951.

Έκδοση : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ.

Σχ. 8ο, σελ. 19.

Β/Θ : ΔΚΒΡ.

Ανάτυπο από το περιοδικό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ.

33.Καζαντζάκη Γαλάτεια.

Μια μικρή ηρωίδα.

Ιστορικό μυθιστόρημα.

Αθήναι 1954.

Εκδότης : ΑΛΙΚΙΩΤΗΣ Ν. & Υιός.

Σχ.16ο, σελ. 92.

Β/Θ : ΔΑΝΔΟΛΕΙΟΣ.

34.Γλενταδάκις Ευάγγελος Αποστόλου.

Η Κρήτη και το ολοκαύτωμα της Ιεράς Μονής Αρκαδίου.

Ομιλία.

Θεσσαλονίκη 1955.

Έκδοση : ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ.

Σχ. ;;, σελ, ;

Β/Θ : ΔΚΒΡ.

Καλλονάς Στυλιανός.

Η ολοκαύτωσις του Αρκαδίου.

Ιστορία.

Τόπος έκδοσης : Ηράκλειο 1955.

Σχ. ;, σελ. : ;.

Έκδοση : ;

Β/Θ : ;

Η καταγραφή έγινε από το βιβλίο Σύλλογος Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ηρακλείου,Κατάλογος. Έκθεση βιβλίου για την Κρήτη 1-9/9/1986, Ηράκλειο 1986,

35.Καζαντζάκη Γαλάτεια.

Αυλαία. Θεατρικά έργα.

Θέατρο.

Αθήνα 1958.(στο εξώφυλλο 1959).

Έκδοση : ΔΙΦΡΟΣ.

Σχ. 16ο, σελ.611.

Β/Θ : ΔΚΒΡ & ΑΠΘ.

Ένα από τα θεατρικά έργα είναι και το “Αρκάδι”.

36.Τρουλλινός Ιωάννης Γ.

Αρκάδι-Μεσολόγγι. Πρωτότυπα δράματα από τα’ ολοκαύτωμα του Αρκαδίου και την πολιορκία του Μεσολογγίου.

Αθήναι 1959.

Έκδοση ΚΑΜΠΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Σχ. 8ο, σελ.60.

Β/Θ : ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ.

37.Πρεβελάκης Παντελής.

Το ηφαίστειο.

Δράμα σε τέσσερεις πράξεις.

Αθήνα 1960.

Έκδοση : χ.ε.

Σχ. ;, σελ. ;

Β/Θ ΑΠΘ.

38.Πρεβελάκης Παντελής.

Το ηφαίστειο.

Δράμα σε τέσσερεις πράξεις.

Αθήνα 1962.

Έκδοση : χ.ε.

Σχ. ; ;, σελ. ;

Β/Θ : ΑΠΘ.

39.Καλλονάς Στυλιανός, Ταξίαρχος.

Η Κρήτη ολοκαύτωμα.1866-1869.

Ιστορία.

Αθήναι 1963.

Έκδοση :  Νικολετάκης Γεώργιος Ο.

Σχ. 8ο, σελ. 368.

Β/Θ : ΔΑΝΔΟΛΕΙΟΣ.

40.Πρεβελάκης Παντελής.

Το ηφαίστειο.

Δράμα σε τέσσερεις πράξεις.

Αθήνα 1963.

Έκδοση : ΓΑΛΑΞΙΑΣ.

Σχ. ; ;, σελ. ;

Β/Θ : ΑΠΘ.

41.Απανωμεριτάκης Κώστας

Αρκάδι : έμμετρο χρονικό της θυσίας.

Ποίηση.

Ρέθυμνο 1966.

Έκδοση : χ.ε.

Σχ.  ;, σελ. ;

Β/Θ : ΔΚΒΡ.

42.Βασιλακάκης Πέτρος.

Αρκάδι 1866-1966.

Θεατρικό έργο.

Ηράκλειον 1966.

Έκδοση : ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Σ.Ε..

Σχ. 8ο, σελ. σελ.49.

Β/Θ : ΔΑΝΔΟΛΕΙΟΣ.

43.Κλασσικά εικονογραφημένα.

Το ολοκαύτωμα στο Αρκάδι.

Ιστορία.

Αθήναι χ.α.

Έκδοση : ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ΅.

Σχ. 80, σελ. 48.

Β/Θ : ΔΚΒΡ.

44.Βασιλακάκης Πέτρος.

Ο Αγγελιοφόρος τ’ Αρκαδίου: ύστερα από εκατό χρόνια, 1866-1966.

Δράμα.

Ηράκλειο 1966.

Έκδοση : ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ.

Σχ. 8ο, σελ. 47+1 εικόνα.

Β/Θ : ΔΒΧ.

45.Πηγαίος Αρκάδιος (Γαλανάκης Μαρίνος), δάσκαλος.

Ο Κωνσταντής στ’ Αρκάδι.

Λογοτεχνία.

Ρέθεμνος 1966.

Έκδοση : χ.ε.

Σχ. 16ο, σελ. 118.

Β/Θ : ΔΑΝΔΟΛΕΙΟΣ.

46.Σαριδάκης Θεοχάρης Εμ. (Παύλος Κεδραίος).

Αρκάδι: Θάνατος-Αθανασία.

Ιστορία.

Ρέθυμνον 1966.

Έκδοση : ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ.

Σχ. 16ο, σελ. 189.

Β/Θ : ΔΑΝΔΟΛΕΙΟΣ.

47.Σκόκος Γεώργιος.

Ο υπέρ ελευθερίας ιερός αγών και η πυρπόλησις του Αρκαδίου.

Ιστορία.

χ.τ.ε. 19.;

Έκδοση : χ.ε.

Σχ. 8ο, σελ. ;

Β/Θ : ΕΒΕ.

48.Bledsoe Thomas.

The story of two heroic Monasteres Arkadi and Preveli.

Ιστορία.

Αθήνα 1966.

Έκδοση : ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

Σχ. 16ο, σελ.87

Β/Θ : ΔΑΝΔΟΛΕΙΟΣ.

49.Παπαδήμας Δημήτριος.

Το Αρκάδι και η επανάσταση του 1866-1869.

Ιστορία.

Αθήνα 1967.

Έκδοση : Ένωσις Ορειβατών Φυσιολατρών.

Σχ. 8ο, σελ. 32.

Β/Θ : ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ.

50.Πολυδώρου Ανδρέας.

Για την ελευθερία και τη δικαιοσύνη: Ελληνική Επανάσταση Μακρυγιάννη, Αρκάδι.

Διαλέξεις.

Λευκωσία 1967.

Έκδοση : Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου.

Σχ. ;, σελ. ;

Η καταγραφή έγινε από το ίντερνετ.

51.Καλλονάς Στυλιανός.

Η εθελοθυσία του Αρκαδίου.

Ιστορία.

Αθήναι 1968.

Έκδοση : χ.ε.

Σχ.  8ο, σελ. ;

Β/Θ : ΕΒΕ.

52.Βενέζης Ηλίας.

Αρχιπέλαγος.

Διηγήματα και διηγήσεις ταξιδιών.

Αθήνα 1969.

Έκδοση : ΕΣΤΙΑ.

Σχ. ;, σελ. ;

Β/Θ : ΑΠΘ.

Μια διήγησή του αναφέρεται στο Αρκάδι.

53.Ιερά Μονή Αρκαδίου. (Τίτος Συλλιγαρδάκης, Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου).

Επίτομος Ιστορία Ιεράς Μονής Αρκαδίου.

Ιστορία.

Ρέθυμνον 1971.

Έκδοση : ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΡΚΑΔΙΟΥ.

Σχ. 8ο, σελ. 48.

Β/Θ : ΔΑΝΔΟΛΕΙΟΣ.

54.Λαγουδάκης Τιμόθεος, Ιεροδιάκονος Ι.Μ.Αρκαδίου.

Αρκάδι. Λίγες σελίδες για την ιστορία του.

Ιστορία.

Ρέθυμνο 1971(;).

Έκδοση : χ.ε.

Σχ. 16ο, σελ.  43+1λ.

Β/Θ : ΔΑΝΔΟΛΕΙΟΣ.

55.Προβατάκης Θεοχάρης Μιχ.

Το Αρκάδι : φλόγες μιας αθανασίας.

Ιστορία.

Θεσσαλονίκη 1971.

Έκδοση : χ.ε.

Σχ. 8ο, σελ. 23.

Β/Θ : ΔΚΒΡ.

56.Σταθάτου Φράνση.

Φως από το Αρκάδι. Το μεγάλο χρέος.

Ιστορικό μυθιστόρημα.

Αθήναι χ.ε.ε. (197;).

Έκδοση : ΕΣΤΙΑ.

Σχ. 8ο, σελ. 174.

Β/Θ : ΔΑΝΔΟΛΕΙΟΣ

57.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ.

Α΄. Το “ΟΧΙ” των Ελλήνων. Β΄. Αρκάδι-Κρήτη.

Ιστορία.

Αθήναι 1973.

Έκδοση : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ.

Τυπογραφείο : Φραγκούλης Μ.Ελ. (Αθήναι).

Σχ. 8ο, σελ. 668-704.

Β/Θ : ΔΑΝΔΟΛΕΙΟΣ.

Ανάτυπο από το τ.66/1950 του περιοδικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ.

Είναι το 67 ανατυπωθέν.

58.Τίτος (Συλλιγαρδάκης),Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου.

Επίτομος Ιστορία Ιεράς Μονής Αρκαδίου.

Ιστορία.

Ρέθυμνον 1975.

Έκδοση : ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΡΚΑΔΙΟΥ.

Σχ. 16ο, σελ. 39.

Β/Θ : ΔΚΒΡ.

59.Πρεβελάκης Παντελής.

Μνημόσυνο στους νεκρούς και στους μάρτυρες του σηκωμού του ’66. Πανηγυρικός για τα εκατοντάχρονα από το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου.

Εκφωνήθηκε στις 7 Νοεμβρίου 1966 στο Ωδείον Ρεθύμνου.

Αθήνα 1976.

Έκδοση : ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ.

Σχ.16ο, σελ. 32.

Β/Θ : ΑΠΘ.

60.Τσάτσος Κωνσταντίνος Δημ.

Ομιλία του προέδρος της δημοκρατίας κυρίου Κωνσταντίνου Τσάτσου εις την Μονήν Αρκαδίου την 8ην Νοεμβρίου 1975.

Ομιλία.

Χανιά; 1976.

Έκδοση : Νομαρχία Χανίων.

Σχ. 8ο, σελ. ;

Β/Θ : ΕΒΕ.

61.Δουλγεράκης Μανώλης.

Το Αρκάδι.

Ηράκλειο 1977.

Έκδοση : ΚΡΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.

Σχ. 8ο, σελ.31+1χ.α.

Β/Θ : ΔΑΝΔΟΛΕΙΟΣ.

Ένθετο στο τ.1/1977 των ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ.

62.Μανούσακας Μανούσος.

Το Αρκάδι.

Ιστορία.

χ.τ.ε.  1977.

Έκδοση : χ.ε.

Σχ. 8ο, σελ. ;

Β/Θ : ΕΒΕ.

63.Προβατάκης Θεοχάρης Μιχ.

Το Αρκάδι.

Ιστορία.

Αθήνα 1977.

Έκδοση : ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ.

Σχ.4ο, σελ. ;

Β/Θ : ΔΚΒΡ.

64.Προβατάκης Θεοχάρης Μιχ.

Το Αρκάδι : Ιστορία-Τέχνη-Παράδοση.

Ιστορία.

Αθήνα 1979.

Έκδοση : ΤΟΥΜΠΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ.

Σχ. 8ο, σελ. 77.

Β/Θ : ΔΚΒΡ.

65.Παπαδερός Αλέξανδρος.

Το Αρκάδι και ο άνθρωπος της Κρήτης τον καιρό του ολοκαυτώματος.

Μελέτη.

Αθήνα 1981.

Έκδοση : ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ.

Σχ. 8ο, σελ. 16.

Β/Θ : ΔΑΝΔΟΛΕΙΟΣ.

Ανάτυπο από το περιοδικό ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ, τ.272-273/1981.

66.Πρεβελάκης Παντελής.

Το ηφαίστειο.

 Δράμα σε τέσσερεις πράξεις.

Αθήνα 1981.

Έκδοση : ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ.

Σχ. 32ο, σελ. 136.

Β/Θ : ΔΑΝΔΟΛΕΙΟΣ.

Τρίτη έκδοση.

67.Προβατάκης Θεοχάρης Μιχ.

Το Αρκάδι. Ιστορία-Τέχνη-Παράδοση.

Ιστορία.

Αθήνα 1982.

Έκδοση : ΤΟΥΜΠΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ.

Σχ.16ο, σελ. 80.

Β/Θ : ΔΑΝΔΟΛΕΙΟΣ.

68.Αντωνιάδης Αντώνιος Ι.

Μήτρος Μπασδέκης : ο καπετάνιος της Ζαγοράς : τραγωδία, και ; Η ξιππασμένη : κωμωδία, και ; Το Αρκάδι : ποίημα λυρικόν.

Ποίηση.

Αθήναι 1984.

Εκ του τυπογραφείου : Κ Αντωνιάδου.

Σχ. 8ο , σελ. ;

Β/Θ : ΕΒΕ.

Το πιθανότερο είναι ό,τι λανθάνει από λάθος καταγραφή της χρονολογίας.

69.Βροντάκης Εμμανουήλ. Συνταξιούχος Πρόεδρος Εφετών.

Η ολοκαύτωσις της Ιεράς Μονής Αρκαδίου κατά την Κρητικήν Επανάστασιν 1866-1869.

Ιστορία.

χ.τ.ε., 1985.

Σχ. ; σελ., ;

Β/Θ : ;

Η καταγραφή έγινε από την εφημερίδα  ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ.

70.Πρεβελάκης Παντελής.

Δείχτες πορείας : δώδεκα κείμενα.

Ιστορία.

Αθήνα 1985.

Έκδοση : ΕΣΤΙΑ.

Σχ. ;, σελ. ;

Β/Θ ; ΑΠΘ.

Ένα κείμενο αναφέρεται στο Αρκάδι.

71.Προβατάκης Θεοχάρης Μιχ.

Το Αρκάδι : Ιστορία-Τέχνη-Παράδοση.

Ιστορία.

Αθήνα 1986.

Έκδοση : ΤΟΥΜΠΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ.

Σχ. 16ο, σελ.80.

Β/Θ : ΔΚΒΡ.

72.Παπαδογιαννάκης Νίκος.

Το Αρκάδι στο λογοτεχνικό έργο του Π.Πρεβελάκη.

Μελέτη.

Χανιά 1987.

Έκδοση : Σύλλογος Ρεθυμνίων Χανίων “ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ”.

Σχ.  8ο, σελ. 24.

Β/Θ : ΔΑΝΔΟΛΕΙΟΣ.

73.Φρέρης Βελισσάριος.

Μπροστά στο θάνατο.

Μονόπρακτο δράμα σε δυο εικόνες. Από την Ολοκαύτωση του Αρκαδίου.

Αθήνα 1988.

Έκδοση :  χ.ε.

Σχ. 16ο, σελ. 46.

Β/Θ : ΔΑΝΔΟΛΕΙΟΣ.

74.Μανουράς Στέργιος, δικηγόρος.

Οι ηγούμενοι της Μονής Αρκαδίου (Κατάλογος 1572-1988).

Ρέθυμνο 1989.

Έκδοση : ΝΕΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗ.

Σχ. 8ο, σελ. 8.

Β/Θ : ΔΑΝΔΟΛΕΙΟΣ.

Ανάτυπο από το περιοδικό  ΝΕΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗ, τ.1/1989.

75.Χατζηφώτης Ιωάννης Μιχ.

Αρκάδι, δόξα της Κρήτης, περγαμηνή της Ρωμιοσύνης.

Χρονικό από “ένα παλιό χειρόγραφο”.

Αθήνα (198;).

Έκδοση : Εκ του Τυπογραφείου της Αποστολικής Διακονίας.

Σχ. 8ο, σελ.19.

Β/Θ : ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ.

76.Παπαμιχαλάκης Ιωάννης Π.

Μελέτη οργανώσεως τελέσεως και δοχής δημοσίων σχέσεων εθνικού και ορθόδοξου εορτασμού : διά την 125ην επέτειον του ολοκαυτώματος εις την Ιεράν Μονήν Αρκαδίου (1866-1991).

Ιστορία.

χ.τ.ε. 1992.

Έκδοση : χ.ε.

Σχ. ;, σελ. ;.

Β/Θ : ΒΘΣ

  1. Φρέρης Βελισσάριος.

Τα ιστορικά μοναστήρια της Κρήτης. Αρσανίου.Αρκαδίου. Ασωμάτων.

Ιστορία.

χ.τ.ε. 1993.

Έκδοση : ΔΡΥΜΟΣ.

Σχ. ;, σελ. ;.

Β/Θ : ;

Η καταγραφή έγινε από την ιστοσελίδα του βιβλιοπωλείου ΠΟΛΙΤΕΙΑ.

78.Λαδιά Εύα.

Αρκαδίου κοίμησις.

Θεατρικό έργο.

Ρέθυμνο 1995.

Έκδοση: ΝΑΡ.

Σχ. 4ο, σελ. 20χ.α.

Β/Θ : ΔΑΝΔΟΛΕΙΟΣ.

79.Φραγκιαδάκης Γεώργιος.

Αρκάδι : Η θυσία της Κρήτης.

Ιστορία.

Χαϊδάρι 1995.

Έκδοση : χ.ε.

Σχ.  8ο, σελ. ;

Β/Θ : ΕΒΕ.

80.Μαραγκουδάκης Διονύσιος, Επίσκοπος Πέτρας.

Το Ιερόν και Ηρωϊκόν της Κρήτης Αρκάδι.

Ιστορία.

Αθήνα 1996.

Έκδοση : Οι απόγονοι του Διονυσίου Μαραγκουδάκη.

Σχ. 8ο, σελ. 272+3φωτό+1λ.

Β/Θ : ΔΑΝΔΟΛΕΙΟΣ.

81.Παδουβάς Κώστας.

Ιστορική Μονή Αρκαδίου. Τοπογραφία, Αρχιτεκτονική, Αμυντική αξιολόγηση.

Ιστορία.

Αθήνα 1996.

Έκδοση : χ.ε.

Σχ. 8ο, σελ. 63.

Β/Θ : ΔΑΝΔΟΛΕΙΟΣ.

82.Παπαδάκης Κωστής.

Αναφορά στην Αρκαδική εθελοθυσία.

Ιστορία.

Περιβόλια 1997.

Έκδοση : Πολιτιστικός Σύλλογος Περιβολίων.

Σχ. ;, σελ. ;

Β/Θ : ;

83.Παπαδάκης Κωστής.

Η Αρκαδική εποποιία στη ρομαντική ποίηση του ΙΘ΄αιώνα.

Μελέτη.

Ρέθυμνο 1996.

Έκδοση: ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.

Σχ. 8ο, σελ. 187-200

Β/Θ : ΔΑΝΔΟΛΕΙΟΣ.

Ανάτυπο από το περιοδικό ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, τ. 12/1996.

84.Παπιομύτογλου Γιάννης.

Η αποθέωσις του Αρκαδίου. Ένα ανέκδοτο στιχούργημα για το Αρκαδικό δράμα.

Ποίηση.

Ρέθυμνο 1996.

Έκδοση : ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.

Σχ.8ο, σελ. 145-150.

Β/Θ : ΔΑΝΔΟΛΕΙΟΣ.

Ανάτυπο από το περιοδικό ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, τ.12/1996.

85.Σπαντιδάκης Στάθης.

Ο πυρπολητής Κωνσταντίνος Γιαμπουδάκης.

Ιστορία.

Ηράκλειο 1996.

Έκδοση : ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΡΚΑΔΙΟΥ.

Σχ. 4ο, σελ. 101+3χ/α.

Β/Θ : ΔΑΝΔΟΛΕΙΟΣ.

86 Παπαδάκης Κωστής.

Αναφορά στην Αρκαδική εθελοθυσία.

Ιστορία.

Περβόλια 1997.

Έκδοση : ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ.

Σχ. ;, σελ. ;

Β/Θ : ΔΑΝΔΟΛΕΙΟΣ.

87.Λαδιά Εύα.

Αρκαδίου έπος.

Θεατρικό έργο.

Αθήνα 1998

Έκδοση : ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗΣ

Σχ. 16ο, σελ. 70+2χ.α.

Β/Θ : ΔΑΝΔΟΛΕΙΟΣ.

88.Βενέρης Τιμόθεος.

Το Αρκάδι διά των αιώνων.

Ιστορία.

Ρέθυμνο 1999 (;).

Έκδοση :  Ι.Μ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ.

Τυπογραφείο :ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ.

Σχ. 8ο, σελ. 495.

Β/Θ : ΔΑΝΔΟΛΕΙΟΣ.

89.Καζαντζάκη Γαλάτεια.

Μια μικρή ηρωίδα.

Ιστορικό μυθιστόρημα.

Αθήνα 2001.

Έκδοση : ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ.

Σχ. 16ο, σελ. 145.

Β/Θ : ΔΒΧ.

90.Καλογεράκη Στέλλα.

Αρκάδι. Το ιστορικό μοναστήρι.

Ιστορία.

Ρέθυμνο 2002.

Έκδοση : MEDITERANEO EDITIONS.

Σχ. 8ο, σελ. 72.

Β/Θ : ΔΑΝΔΟΛΕΙΟΣ.

91.Παπαϊωάννου Απόστολος.

Εμμανουήλ Αναγνώστου Βασιλείου Σκουλάς (1845-1866). Ο πυρπολητής του Αρκαδίου.

Ιστορία.

Ιωάννινα 2003.

Έκδοση : ;

Σχ. ;, σελ. ;

Β/Θ : ;

Η καταγραφή έγινε από την εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ Ηρακλείου.

92.Kalogeraki Stella.

Arkadi. Das historische kloster.

Rethymno 2002.

Έκδοση : MEDITERRANEO EDITIOS.

Σχ. 8ο, σελ.72.

Β/Θ : ; ΕΒΕ.

93.Kalogeraki Stella.

Arkadi. Das historische kloster.

Rethymno 2003.

Έκδοση : MEDITERRANEO EDITIOS.

Σχ. 8ο, σελ.72.

Β/Θ : ΕΒΕ.

94.ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗΣ.

Για τη γιορτή της Μάχης της Κρήτης και του Ολοκαυτώματος του Αρκαδίου.

Λόγοι-Θέατρο.

Αθήνα 2005.

Έκδοση : ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗΣ.

Σχ. 25.17, σελ. 590.

Β/Θ : Η καταγραφή έγινε από το ίντερνετ.

Επιμέλεια : Τρουλάκη Αναστασία.

95.Σταθάτου Φράνση.

Φως από το Αρκάδι.

Ιστορικό μυθιστόρημα.

Αθήνα 2006.

Έκδοση : ΕΣΤΙΑ.

Σχ. 8ο, σελ. 201.

Β/Θ : ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ.

Δεύτερη έκδοση.

96.Μωραίτης Κάρολος Ε.

Ιωάννης Δημακόπουλος (1833-1866) : ο ηρωϊκός φρούραρχος της Ιεράς Μονής Αρκαδίου.

Βιογραφία.

Αθήνα 2007.

Έκδοση : ΠΕΛΑΣΓΟΣ.

Σχ. 8ο, σελ. 67+1λ.+16χ.α.

Β/Θ : ΔΑΝΔΟΛΕΙΟΣ

97.Προβατάκης Θεοχάρης Μιχ. Διευθυντού Υπουργείου Πολιτισμού.

Ιερά Μονή Αρκαδίου. Ιστορία-Αρχαιολογία-Παράδοση.

Ιστορία.

Αθήνα 2008.

Έκδοση : ΤΟΥΜΠΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ.

Σχ. 8ο, σελ. 150.

Β/Θ : ΔΑΝΔΟΛΕΙΟΣ.

98.Καλογεράκη Στέλλα.

Αρκάδι.

Ιστορία.

Ρέθυμνο 2011.

Έκδοση : MEDITERANEO EDITIONS.

Σχ. 8ο, σελ. 72.

Β/Θ : ΕΒΕ.

99.Παδουβάς Ε.

Ιερή-Ιστορική Μονή Αρκαδίου από έποψη μηχανικού και στρατιωτικού.

Αθήνα. 2013.

Έκδοση : Ιδιωτική.

Σχ. 8ο, σελ. 227+1χ.α.

Β/Θ : ΔΑΝΔΟΛΕΙΟΣ.

100.Αποστολάκης Γεώργιος Ευαγγέλου.

Αρκάδι. Σύμβολο αυτοθυσίας.

Ρίμες.

Ηράκλειο 2014.

Έκδοση : Ιδιωτική.

Σχ. 8ο, σελ. 231.

Β/Θ : ΔΑΝΔΟΛΕΙΟΣ.

101.Παπαϊωάννου Απόστολος.

Εις Κρήτην πάσαν ελευθερίαν.

Ιστορία.

χ.τ.ε. 2014.

Έκδοση : ΚΑΖΑΜΙΑΚΗ.

Σχ. ; , σελ. ;

Β/Θ : ;

Η καταγραφή έγινε από δημοσιεύματα εφημερίδων.

102.Βλατάκης Γεώργιος, δικηγόρος (επιμέλεια).

Αρκάδι. Μπουρλοτιέρης των ψυχών.

Λεύκωμα.

Αθήνα 2016;

Έκδοση : ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΕΘΥΜΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ “ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ”.

Σχ. ;, σελ. 112.

Β/Θ :

Η καταγραφή έγινε από τις ντόπιες εφημερίδες.

103.Βλατάκης Γεώργιος, δικηγόρος (επιμέλεια).

Επετειακό Λεύκωμα. 150 χρόνια. Ολοκαύτωμα Ι.Μονής Αρκαδίου 1866-2016.

Λεύκωμα.

Αθήνα 2016.

Έκδοση : ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΕΘΥΜΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ “ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ”.

Σχ. 8ο, σελ. 104.

Β/Θ : ;

Η καταγραφή έγινε από τις ντόπιες εφημερίδες.

104.Δερεδάκης Νικόλαος.

Αρκάδι. 150 χρόνια εορτασμών.

Ιστορία (εορτασμών).

Ρέθυμνο 2016.

Έκδοση : ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ.

Σχ. 8ο, σελ. 214.

Β/Θ : ΔΑΝΔΟΛΕΙΟΣ.

105.Καλογεράκης Γιώργης.

Αρκάδι. Κάστρο λευτεριάς, βωμός θυσίας.

Τραγωδία.

Ρέθυμνο 2016.

Έκδοση : Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου.

Σχ. 8ο, σελ. 207.

Β/Θ : ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ.

106.Μαραγκουδάκης Διονύσιος

Το Ιερόν και Ηρωϊκόν της Κρήτης Αρκάδι.

Ιστορία.

Ρέθυμνο 2016.

Έκδοση : ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΘΗΝΩΝ

Σχ. 8ο, σελ. ;

Β/Θ : Η καταγραφή έγινε από τις ντόπιες εφημερίδες.

107.Παπαδάκης Μιχάλης (Δάνδολος).

Η βιβλιογραφία από το 1866-2016 για το Ολοκαύτωμα του Αρκαδίου 1866-2016.

Βιβλιογραφία. (Μια πρώτη καταγραφή).

Ρέθυμνο 2016.

Έκδοση : Χειροποίητη μέσω υπολογιστή.

Σελ. 16ο, σελ. 40

Β/Θ : ΔΑΝΔΟΛΕΙΟΣ.

108.Σταυριδάκης Κλεόνικος.

Μονή Αρκαδίου. Νέες σελίδες στην ιστορική τοπογραφία.

Ιστορία.

Ρέθυμνο 2016.

Τυπογραφείο : ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ.

Σχ. 8ο, σελ. 389+1λ.+1χ.α.+5λ.

Β/Θ : ΔΑΝΔΟΛΕΙΟΣ.

109.Τσάκωνας Μάνος.

Ο μεγαλοπρεπής εορτασμός του Αρκαδίου παρουσία του Ελευθέριου Βενιζέλου το 1939.

Ιστορία.

Ρέθυμνο 2016.

Τυπογραφείο : ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ.

Σχ. 8ο, σελ. 109+1λ.+1χ.α.+1λ.

Β/Θ : ΔΑΝΔΟΛΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.

Εκτός αυτών υπάρχουν και τα αφιερώματα των περιοδικών ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΝΕΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗ που είναι:

ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, Αρκάδι, Ρέθυμνο 1996, τ.12.

ΝΕΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗ, Αφιέρωμα στα 150 χρόνια από το Ολοκαύτωμα της Ιεράς Μονής Αρκαδίου, Ρέθυμνο 2015-2016, τ.34.

 

Τρίτη, 1 Μαΐου 2018

 

Αφήστε μια απάντηση