Αχ Αη Γιώργη μου

ΡΙΝΙΣΜΑΤΑ Του ΚΩΣΤΑ ΠΕΤΡΙΔΗ

Οι ιερείς κατά τη θεία λειτουργία στην Άη Γιώργη τον
Πεταλιώτη, επέμειναν στην παράκλησή τους να επικαλούνται
την συμπαράσταση του Θεού υπέρ των βασιλέων στους
πολέμους.
<<…Νίκας τοις βασιλεύσι κατά βαρβάρων δωρούμενος…>>
έψελναν με κατάνυξη, όπως με πληροφόρησε φίλος με
αγανάκτηση. Έπρεπε, μου είπε ο φίλος μου, να λένε <<Νίκας
τοις ευσεβέσι κατά βαρβάρων δωρούμενος…>>. Τι πράγματα
είναι αυτά, συνέχισε ο φίλος μου, ακόμα τους βασιλιάδες θα
μνημονεύουμε στις εκκλησίες και θα προσευχόμαστε στο
όνομά τους;
Απάντησα στον αγανακτισμένο φίλο μου, ότι το τροπάριο έχει
σχέση με άλλα χρόνια, άλλους βασιλείς, άλλους βαρβάρους
και άλλους αναμενόμενους πολέμους για των οποίων τη
νικηφόρα έκβαση ικέτευαν οι χριστιανοί το Θεό και ότι δεν
πρέπει να εκλαμβάνουμε την επιμονή των ιερέων σαν
υπονόμευση των δημοκρατικών διαθέσεων του λαού ή
πρόκληση.
Ο φίλος μου δεν έδειξε ικανοποιημένος από την απάντησή μου
και τα’ βαλε μαζί μου, γιατί δεν του υποσχέθηκα ότι θα
στηλιτεύσω το ατόπημα των ιερέων. Δεν μπορώ να ξέρω
βέβαια, αν στη σκέψη των κληρικών την ώρα που έλεγαν το
επίμαχο μέρος του τροπαρίου, ήταν κάποιος πιθανός πόλεμος
του γένους των Ελλήνων στο μέλλον, που θα διεξαγάγουν υπό
την ηγεσία κάποιων βασιλέων εναντίον κάποιων βαρβάρων

και επικαλούνται τη θεϊκή βοήθεια για τη νικηφόρα έκβασή
του.
Και δεν ξέρω βέβαια αν οι ιερείς έχουν κατά νουν ψέλνοντες
συγκεκριμένο <βασιλέα>>. Άγνωστες οι βουλές των κληρικών
και προπαντός τη στιγμή της επικοινωνίας τους με το Θεό.
Ξέρω όμως, αγαπητέ φίλε, ότι ο Θεός, αυτός ο Θεός, που
δίδαξε ο Ιησούς ο Ναζωραίος τουλάχιστον, ουδέποτε
εξεφράσθη με ιδιαίτερη συμπάθεια υπέρ των βασιλέων και
ουδέποτε είχε κάτι εναντίον των βαρβάρων, ώστε να
μπορούμε να υποθέσουμε ότι εισακούει παρόμοιες
προσευχές.
Έτσι, ούτε να ανησυχείς πρέπει, ούτε να παίρνεις τοις
μετρητοίς τα περί βασιλέων και βαρβάρων λεγόμενα στις
εκκλησίες που έχουν μόνο ιστορική του παρελθόντος σημασία.
<<Δεν υπάρχει ούτε Έλλην ούτε βάρβαρος…>>, είπεν ο Κύριος.
Όσο για τους βασιλείς, έχει αποφανθεί τελεσίδικα το γένος
των ελλήνων πριν μερικά χρόνια, έστω και μετά από πολλά
βάσανα, αγώνες, αγωνίες και πολλές τραγικές εμπειρίες της
ιστορίας του.

ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ 2 ΜΑΪΟΥ 1997

Αφήστε μια απάντηση