ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Κ. ΖΕΠΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

 

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ  περάσει δυο μήνες που η εφημερίδα αυτή και ο Διευθυντής της βρέθηκαν αντιμέτωποι με τη Τοπική Επιτροπή για το Πανεπιστήμιον Κρήτης.

Στην ίδια αντίθεση βρέθηκαν και με τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους του Νομού μας όταν, συνεκτιμώντας τα στοιχεία που είχαν στην διάθεσή τους και ορισμένες σαφείς ενδείξεις, έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου.

Η επικρατέστερη έκφασις όλων των ανωτέρω, ήτο ότι «τουλάχιστον υπερβάλλομεν τους κινδύνους που εσημαίναμεν».

Την πρώτη αχαρακτήριστη δήλωσιν του κ. Ζέππου που παρέπεμπε το θέμα του Πανεπιστημίου Κρήτης στους βουλευτάς, δεχθήκαμε ως «κοινοβουλευτικήν απειρίαν» του Ακαδημαϊκού Υπουργού. Από τις περαιτέρω ενέργειες και επιστολές του επι του θέματος ουδόλως διεσκεδάσθηκαν οι ανησυχίες μας. Τουναντίον ισχυροποιήθηκαν. Και εφθάσαμε  προχθές να ακροασθώμεν από το τηλεοπτικό δίκτυον την καταπληκτικήν δήλωσιν του κ. Ζέππου περί συστάσεως  Επιτροπής από Ακαδημαϊκούς και Πρυτάνεις , που θα διατυπώσει γνώμη περί της έδρας του Πανεπιστημίου Κρήτης ως και περί καθορισμού των πόλεων στην Κρήτη, στις οποίες πρόκειται να λειτουργήσουν σχολές τους Πανεπιστημίου.

Η παραπάνω απαράδεκτος απόφασης δεν αφήνει περιθώριον παρανοήσεως. Είναι πολύ αποκαλυπτική,  ο κ. Ζέππος μας λέει ξεκάθαρα:

  • Δι εμέ και την κυβέρνησιν διεγράφειτο 916 Νομ. Διάταγμα που καθώριζε την έδραν του Πανεπιστημίου Κρήτης στον Ρέθυμνον.
  • Ως αρμόδιος Υπουργός, εχω τη γνώμη ότι πέραν της έδρας του Πανεπιστημίου Κρήτης – που δύναται να ερευνθεί επι νέων δεδομένων – οι σχολές του πρέπει να εκγατασπαρθούν στις διάφορες πόλεις της Κρήτης. Όλα τα παραπάνω και πολλά άλλα λίαν ύποπτα περιέχονται στις δηλώσεις του κ Ζέππου για το Πανεπιστήμιον Κρήτης.

Τέσσερις μέρες συμπληρώνονται σήμερον αφ’ ης έγιναν οι παραπάνω δηλώσεις του αρμοδίου Υπουργού.

Τα Χανιά, ήδη, χωρίς ούτε έδρα Πανεπιστημίου να έχουν  άλλον πέρα της προσδοκίας ιδρύσεως μιας σχολής, εξεδήλωσαν ήδη την εντονότατή αντίδρασή του. Η ανατολική Κρήτη, με πρώτο στον χορό το Ηράκλειον, πανηγυρίζει . σε ανακοίνωσιν της η Επιτροπή Αγώνος Πανεπιστημίου Κρήτης από το Ηράκλειον τηλεγραφεί μεταξύ άλλων:

«Ευχαριστεί εξ ονόματος της συντριπτικής πλειοψηφίας των Κρητών, αλλα και της Ελληνικής και διεθνούς Επιστήμης, την Κυβέρνησιν, δια την υιοθέτησιν του ημετέρου αιτήματος, αφορώντας εις τον τρόπον επιλογής της έδρας Πανεπιστημίου Κρήτης, δια της συγκροτήσεως Επιτροπής ειδικών». Και από την Επιτροπή Ρεθύμνης δεν σημειώνονεν ουτε καν την ανησυχίαν της.

Δεκάδες απλών συμπολιτών από τη στιγμή που ανηγγέλθη ραδιοφωνικώς η απαράδεκτη απόφασις- για την οποία γράψαμε από την πρώτην μέραν, – εξεδήλωσαν έντονα την διαμαρτυρία τους. Η εφημερίδα αυτή – με όλον τον προσωποπαγή τρόπον εκδόσεώς της – που βρήκε τον Διευθυντή της απορροφημένο στην κατάρτιση του συνδυασμού του, τα παραμέρισε όλα, προκειμένου να ενημερωθεί όσο γίνεται υπεύθυνα και να κατατοπίσει την κοινή γνώμη του Νομού μας – που κανείς δεν έχει δικαίωμα να την κρατήσει εν υπνώσει- στο μέγα θέμα της , που υποσκάπτεται κατά το πλέον σατανικόν τρόπον.

 

Σ’ αυτές τις ίδιες μέρες, που η κρισιμότητα τους για το Πανεπιστήμιο Κρήτης έφθασε στο απόγειό της, ουδεμία δραστηριότητα της Τοπικής Επιτροπής σημειώσαμε. Από πουθενά η ελάχιστη πρωτοβουλία αντιδράσεως. Όταν κάποιον ή κάποιους ζητήσαμε να μα πληροφορήσουν  με ποιον τρόπο αντιμετωπίζεται το θέμα, μας έδωσαν μια εύστοχή απάντηση.

«Σοβαρότερη η απασχόλησις του εκλογομαγειρείου των δημοτικών εκλογών, παρά το Πανεπιστήμιον».

Ασφαλώς στην παραπάνω απάντηση – κρίση δεν περιλαμβάνονται όλα τα μέλη της Επιτροπής. Κανείς όμως δεν απαλλάσσεται της ευθύνης της πλήρους αδιαφορίας που σημειώθηκε.

Δεν είναι πρόθεσή μας ο καταλογισμός ευθυνών επι του παρόντος. Υποχρέωσίν μας όμως θεωρούμεν να ενημερώσουμε την κοινή γνώμη για την εφαρμογή ενός ΣΑΤΑΝΙΚΟΥ σχεδίου, που μεθοδεύει με δόσεις την υφαρπαγή της έδρας του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ από την πόλη μας.

Δεν αστόχησε κοινοβουλευτικά ο κ. Ζέππος όταν έστελνε με τις περίφημες προς της Βουλή δηλώσεις του το θέμα του Πανεπιστημίου  στους Βουλευτάς Κρήτης. Εγνώριζε πολύ καλά ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα. Και ήξερε ότι το αποτέλεσμα αυτό εξυπηρετούσε τρις απόμερες σκέψεις για την επίλυση του ς ως ενεμφασθηκαν με την τελευταία απόφασή του.

Θέμα έδρας το είπαμε; Ούτε υφίστατο, ούτε υφίσταται. Και δεν θα υφίσταται μέχρι καταργήσεως του 916 Ν.  «Κοινοβουλευτική απειρία» δεχθήκαμε δια τον κ. Ζέππον. Να δεχθούμε, όμως, ότι δεν γνωρίζει τη ύπαρξη του 916 Ν.Δ  δεν νοείται.

Εάν ο κ. Ζεππος λοιπόν θέλει να κατανοήσωμε την λογική αλληλουχία των δηλώσεων του στη βουλή και τις προχθεσινές αποφάσεις, σχετικά με την έδρα του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρέπει να αποδεσμεύσει το θέμα από τη δέσμευση του 916 Ν.Δ.

Να το πούμε με πιο απλά  λόγια: να μας πει εάν το καταργεί ή όχι. Διότι εάν δεν το κατάργει – και μέχρι σήμερα δεν το κατάργησε- ούτε οι δηλώσεις του στη Βουλή είχαν τη θέση τους, ούτε πολύ περισσότερο, η προχθεσινή του απόφαση για τη σύστασή μιας επιτροπής που καλείται να κρίνει ένα θέμα, που έχει κριθεί επειδή μπορεί να μη φθάνει η ταπεινή φωνή αυτης της εφημερίδας μέχρι τα ώτα του Σεβαστού Ακαδημαϊκού- Υπουργού, προσδιορίζουμε τους φορείς εκείνους, που πρέπει να την μεταφέρουν.

Η τοπική Επιτροπή Πανεπιστημίου Κρήτης, κατά πρώτον λόγον και οι κοινοβουλευτικοί μας εκπροσώποι, κατά δεύτερον, δεν έχουν πλέον δικαίωμα να αγνοούν το διαφανές σχέδιον του κ. Ζέππου να απομακρύνει την έδραν του Πανεπιστημίου Κρήτης από το Ρέθυμνο.

Ο κ. Ζέππος, στις ερωτήσεις και επερωτήσεις στη Βουλή είχε δικαίωμα μιας εκ των δύο απαντήσεων:

  1. «δεν υφίσταται θέμα έδρας , γιατί αυτή έχει κριθεί»
  2. «Μη συμφωνούσα η Κυβέρνησις με το 916 Ν.Δ, καταργεί τούτο και προχωρεί δι’ άλλου τρόπου διαδικασίας εις την επανεκτήμισιν του θέματος».

Και η κοινή γνώμη του Νομού Ρεθύμνης διεκδικεί να λάβει ευθέως απάντηση επι του θέματος.

Όλα τα υπόλοιπα τα θεωρούμε πρόχειρα και επικίνδυνα καταπραϋντικά και ως έχομε χρέος τα επισημαίνομε.  Από εδώ και πέρα δεν είναι δικό μας το χρέος.

Ι.Ε. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Εφημ:ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ» 16/3/1975

Αφήστε μια απάντηση