ΑΞΙΕΠΑΙΝΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ   1951

Εις το χωρίον Άγιος Βασίλειος της ομωνύμου Επαρχίας και μεταξύ των ωρών 15.30-16.00 της παρελθούσης Παρασκευής, εξεράγη αιφνιδίως πυρκαγιά εις την οικία του κ. Παύλου Βρανά την οποία προεκάλεσαν ακουσίως τα δύο τελευταία παιδιά εκ των πέντε ηλικίας  3 και 5 ετών της οικογένειας Θεοδώρου Σωπασή εκ Λειβαδίων Μηλοποτάμου η οποία καλλιεργεί την γεωργικήν περιουσίαν του ιδιοκτήτη της οικίας.

Λόγω δε του πνέοντος κατ’ εκείνην την ώρα σφοδρού νοτίου ανέμου το πυρ μεταδόθη ταχύτατα και τα τέσσερα δωμάτια της οικίας και εντός οκλίγων μόνον λεπτών της ώρας απετεφρώθησαν άπαντα τα εντός της οικίας ευρισκομένα και δυνάμενα να καούν αντικείμενα παρα τας απεγνωμένες προσπάθειας των κατοικούν εν λόγω χωρίου και των ανδρών χωροφυλακής της υποδιοικήσεως Σπηλίου με επικεφαλής τον δραστήριον αυτής Διοικητήν οι οποίοι αφήχθησαν δι’ αυτοκινήτου εντός ολίγων μόνον λεπτών από της ενάρξεως της πυρκαγιάς.

Εκείνο που τελικώς αποφεύχθη ήτο η μη εξάπλωσις της πυρκαγιάς εις τας παρακείμενες αυτής οικίας.

Τας πρώτας πρωϊνάς ώρας της επόμενης ημέρας «Σαββάτου» κατέφθασε επι τόπου δια του αυτοκινήτου ο Μητροπολίτης Λάμπης και Σφακίων κ.κ. Ισίδωρος μεν αρκετήν ποσότητα ειδών ενδύσεως, υποδήσεως και διατροφής.

Το γεγονός της πυρκαγιάς δεν εκπλήττει ουδένα. εκείνο και τον πλέον σκληρόκαρδον παρατηρητήν είναι αφ’ ενός μεν αυθόρμητος και ολόψυχος συμπαράστασης των ανδρών Χωροφυλακής που προσήλθον αμέσως και αφ’ ετέρου η μεγαλόψυχος άμεσος, πλήρης και αποτελεσματική βοήθεια του Μητροπολίτου Λάμπης..

Δεν είναι υπερβολή αν λεχθή, ότι το γέλιο και η χαρά επανήλθε και πάλι εις τα πρόσωπα της πενταμελούς πτωχής οικογενείας αυτής, παρα το μέγεθος της καταστροφής που υπέστησαν.

Τοιούτου είδους πράξεις εκπέμπουν ευωδίας πλήρους ανθρωπισμού και δεν δύνανται να μείνουν απαρατήρητοι και δονούν τα μύχια της ψυχής κάθε ανθρώπου που μέσα από τα τρίσβαθα της ψυχής του ανακράζει;

«Τέτοιοι άνθρωποι είναι ευλογία Θεού»

Διδάσκαλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

 

Αφήστε μια απάντηση