Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

ΒΗΜΑ Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 1955   Καλλιτεχνικά       Αυτό το σημείωμα δεν έχει μουσικοκριτικές αξιώσεις. Απλώς αναφέρωμε μερικές εντυπώσεις μας από την Β΄ Συναυλία της Συμφωνικής του Ωδείου της περασμένης Κυριακής , η οποία χάρις εις τον Σύνδεσμο Τεχνών μας έχει παρουσιάσει αρκετά έργα ξένων συνθετών και νέα ταλέντα – νέους και νέες – για τους οποίους ολόκληρο το Ρέθυμνο πρέπει ν υπερηφανεύεται. Είναι ευτύχημα πραγματικά για τη πόλη μας και μόνον η ύπαρξη αυτού του συλλόγου. Νομίζομε … Συνέχεια