Στη μνήμη του π.Θεμιστοκλή Μαρκάκη

 

Θ-άρρους πηγή, που με της πίστης την ισχύ

Έ-στεργε πάντα να δροσίζει πονεμένους

Μ-ένεις στη θύμιση, πανάχραντη ψυχή

Ί-σκιος αγγέλου, σε καιρούς απελπισμένους.

Σ-τα μοναστήρια που τους έδωσες μορφή

Τ-ο μοιρολόι αναβλύζει κι απ’ την πέτρα

Ο-μίχλη πένθους τα τυλίγει ως την κορφή

Κ-αι η οδύνη ξεπερνά του νου τα μέτρα

Λ-ιμάνι ήσουν για σκοπούς ναυαγισμένους

Ή-θελες όλους σταυροφόρους στο καλό

Σ-τήριγμα ήσουν σε αγώνες φωτισμένους.

 

Μ-νήμες λαμπρές τώρα το δρόμο σου φωτίζουν

Ά-μετρης κι άδολης αγάπης προσφορά

Ρ-όδου θυμίαμα τη σκέψη πλημμυρίζουν

Κ-ληροδοτήματα του μόχθου σου ιερά

Ά-σπιλος έζησες κι ανέσπερος θα μένεις

Κ-λώνος δικαίων κι ευλογίας χαραυγή

ή-σουν τγός πνευματικός και παραμένεις

Σ-τα βήματά μας, αξιών μαρμαρυγή.

Εύα Λαδιά

Αφήστε μια απάντηση